ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ ՏՕՆԱԾԱՌ

   Գոյնզգոյն լոյսերն ու եղեւնին կը տիրապետեն Երեւանի վրայ: Արդարեւ, Հինգշաբթի Դեկտեմբեր 20-էն ի վեր, ձեռամբ Երեւանի քաղաքապետին, ազդանշանը տրուեցաւ տօնական օրերուն: Վառ են ամանորեայ կեդրոնական տօնածառի լոյսերը եւ լուսաւոր`...
    Մու­սա Լե­րան  հո­վիտ­նե­րու վրայ, Արե­ւուն  ճա­ռա­գայթ­նե­րով փայ­փայ­ուած  շերտ մը հո­ղի վրայ կը գտնուի փոք­րիկ գիւղ մը, ուր  կեան­քը դեռ կը շա­րու­նակ­ուի բնու­թեան իր նախ­կին կշռոյ­թով, խան­դա­վառ­ուած  ժո­ղովր­դա­կան փա­ռա­տօ­նե­րով...

ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ.- ՀԱՅ ՀՈ­ԳԵ­ՒՈՐ ԵՐԱԺ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ՈՒ­ԹԸ ՁԱՅ­ՆԵ­ՐՈՒ ԶԱՐ­ԳԱՑ­ՄԱՆ ՈՒ­ՂԻ­ՆԵ­ՐԸ

 ԱՐ­ՍԷՆ ՍԱՅ­ԵԱՆ Հայ հո­գե­ւոր երաժշ­տու­թեան մէջ գո­յու­թիւն ու­նին ու­թը ձայնեը, իրենց դարձ­ուածք­նե­րով: ԱՁ որ կը նշա­նա­կէ առա­ջին ձայն, ԱԿ առա­ջին կողմ, եւ այս­պէս յա­ջոր­դա­բար ԲՁևԲԿ, ԳՁևԳԿ, ԴՁևԴԿ: Հո­գե­ւոր կամ եկե­ղե­ցա­կան...

ՏOՆԱ­ԿԱՆ ՀԱՆ­ԴԷՍ… ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

 ԱՇԽԷՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆ Նիւ Եորք Նո­յեմ­բեր 25-ին, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամե­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի Գա­լուստ­եան սրա­հում, մեծ շու­քով նշուեց Սայ­եաթ Նո­վա­յի ծննդեան 300-ամ­եա­կը:  Ցեր­եկոյ­թը բա­ցեց վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը, որ սա­հիկ­նե­րի ցու­ցադր­մամբ...

Հ.Հ. ՍՓԻՒՌ­ՔԻ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ ՄԵ­ԾԱ­ՐԵՑ ՅՕ­ՐԻ­ՆՈՂ ԺԱՆ ԱԼ­ՄՈՒԽ­ԵԱ­ՆԻՆ

ԱՐՄԻՆԷ ՄԻՆԱՍԵԱՆ Նիւ Եորք Սփիւռ­քի տա­րած­քում որե­ւէ հայ ազ­գի զա­ւակ իրեն հպարտ է զգում, երբ նա ար­ժա­նա­նում է իր հայ­րե­նի­քի, հա­րա­զատ մօր` Հա­յաս­տա­նի գնա­հա­տան­քին: Հոկտ. 6, 2012 թուի օրը բա­ցա­ռիկ...

Վ. ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ԿԸ ՆՇԷ ԹԷ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԷՋ, ՈՉ ՄԷԿ ՆՈՐՈՒԹԻՒՆ ՀՈՅՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԻ

 ԵՐԵՒԱՆ (``Լրագիր``).- Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի անդամ Վահան Յովհաննիսեան, յայտնեց թէ, նախագահ Սերժ Սարգսեանի` ``Դէպի ապահով Հայաստան`` խորագիրով նախընտրական ծրագիրին մէջ որեւէ նորութիւն չկայ: Ըստ Յովհաննիսեանի, թերեւս այսպիսի յայտարարութիւններ ընելու պահուն անոնք...

“ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆ Է ՕԺԱՆԴԱԿԵԼ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅԵՐՈՒՆ“ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ

 ԵՐԵՒԱՆ.- Հ.Հ. նախագահ Սերժ Սարգսեան, ընդունեց Հայաստան տեղափոխուած տարբեր ոլորտներ ներկայացնող սուրիահայ շարք մը գործարարներ: Հանդիպման մասնակցած են նաեւ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսեան, սփիւռքի եւ տնտեսութեան նախարարները, կառավարութեան առնթեր պետական...

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՍԱՐԳՍԵԱՆ – ՓՈՒԹԻՆ

   Վերջերս, աշխատանքային այցելութեամբ Ռուսիա գտնուած նախագահ Սերժ Սարգսեան Մոսկուայի մէջ հանդիպում ունեցաւ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ: Երկու նախագահները քննարկեցին հայ-ռուսական ռազմավարական յարաբերութիւններուն, որոնց շարքին` երկու կողմերը հետաքրքրող շարք...

“ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԱՄ­ԲՈՂ­ՋԱ­ԿԱՆ ՀԱՅ ՄԱՐԴ ԱՐ­ՏԱԴ­ՐՈՂ ՀԱ­ՄԱՅՆՔ ՄԸՆ Է“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ԴԱ­ՄԱՍ­ԿՈ­ՍԻ ՀԱ­ՅՈՑ ԱՌԱՋ­ՆՈՐԴ ԱՐ­ՄԱՇ ԵՊՍ. ՆԱԼ­ՊԱՆՏ­ԵԱՆ

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ Ամե­րի­կա­հա­յու­թիւնը չէր կրնար ան­տար­բեր մնալ Սուր­իոյ հա­յու­թեան ապ­րած ճգնա­ժա­մէն: Ինք որ հա­սած էր հայ­րե­նի­քի եւ մանա­ւանդ Հայ Սփիւռ­քի բիւր կա­րիք­նե­րուն, իրեն հա­մար աւագ պար­տա­կա­նու­թիւն կը սե­պէ օգ­տա­կար ըլ­լա­լու...
Social profiles