ՅԱՐՁԱԿՈՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

Խմբագրական ``Դրօշակ``ի   Ատենէ մը ի վեր նորութիւն կայ հայութեան քաղաքական ժամանակակից պահանջներու մարզէն ներս. Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման պահանջին կողքին հետզհետէ բեմին վրայ կը քաշուի հայկական պահանջատիրութեան խնդիրը: Ատիկա կը...

“ՔԵՄՓ ՀԱՅԱՍՏԱՆ“Ի ՊԱՏԱՆԻ ԲԱՆԱԿՈՂՆԵՐՈՒ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ` ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

Այս տար­ուան ``Քէմփ Հա­յաս­տան``ի բա­նա­կու­մին, մաս­նակ­ցող պա­տա­նի բա­նա­կող­ներ իրենց զօ­րակ­ցու­թիւնը յայտ­նե­ցին սուր­ի­ա­հա­յու­թեան, նկա­տի ու­նե­նա­լով, տի­րող մտա­հո­գիչ իրա­վի­ճա­կը: Պա­տա­նի­նե­րու ան­մեղ ու պար­զա­միտ գրու­թիւն­նե­րը հե­տաքրք­րա­կան են, ստո­րեւ քա­նի մը օրի­նակ­ներ.- Սի­րե­լի ըն­կեր­ներ,...

ՄԷԿ ԱՐԾԱԹԷ ԵՒ ԵՐԿՈՒ ՊՐՈՆԶԷ ՄԵՏԱԼԱԿԻՐ` ՀԱՅԱՍՏԱՆ

[caption id="attachment_10398" align="aligncenter" width="300"] Արսէն Ճուլֆալաքեան եւ Հռիսփիմէ Խուրշուտեան[/caption] Լոնտոնի ամառնային 30-րդ ողիմպիական խաղերուն 11-րդ օրէն ետք, Հայաստան տիրացած է երեք մետալներու: Հայրենի կազմին երեք մետալակիրներն են` յունահռոմէական ոճի ըմբիշ,...

Ի ՆՊԱՍՏ ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒ ՄԱՍԱՉՈՒՍԷՑ ՆԱՀԱՆԳԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՏԱՆ ՄԷՋ

 ՊՈՍԹԸՆ.- Շաբաթասկիզբին, Մասաչուսէց նահանգի Ներկայացուցիչներու Տունը որդեգրեց բանաձեւ մը, որուն մէջ Միացեալ Նահանգներու նախագահին եւ Քոնկրէսին կոչ կ՛ուղղուի սատարելու Արցախի ինքնորոշման եւ անկախութեան: Բանաձեւը պատրաստած էր Ներկայացուցիչներու տան անդամ Ճանըսըն...
Social profiles