ՄԵՆՔ ԵՆՔ ՄԵՐ ՀԱՐՑԵՐԻ ՏԷՐԸ.- “ԴՐՕՇԱԿ“Ի ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

 2012 թուականի խորհրդարանական ընտրութիւնները աննախադէպ էին ընտրակաշառքի եւ ընտրակեղծիքների զանգուածային կիրառման առումով: Սրանով հանդերձ ոչ մի ընտրութեան շուրջ խօսակցութիւններն ու քննարկումները այնքան արագ չէին մարել, որքան որ դա տեղի ունեցաւ...

“ՀԱ­ՅԵՐՆ ՈՒ ՅԱ­ՌԱՋ­ԴԻ­ՄԱ­ԿԱՆ ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ“ ՀԻՄ­ՆԱՐ­ԿԻ ՉՈՐ­ՐՈՐԴ ԳԻ­ՏԱ­ԺՈ­ՂՈՎ

 ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Յա­տուկ հա­ղորդագ­րու­թեամբ մը, կը տե­ղե­կա­նանք թէ ``Հա­յերն ու Յա­ռաջ­դի­մա­կան Քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն`` հիմ­նար­կը կազ­մա­կեր­պած է գի­տա­ժո­ղով մը, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ տեղ­ւոյն ``Քո­լումպ­իա`` հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, Սեպ­տեմ­բեր 28-29-ին: Այս եր­կօր­եայ գի­տա­ժո­ղո­վին,...

ԵՒ ԱՀԱ…ԴԷ­ՊԻ ՋԱ­ՒԱԽՔ

 Հինգ­շաբ­թի Յու­լիս 19ի առա­ւօտ­եան, 13 երի­տա­սարդ­ներ, որոնք պի­տի գոր­ծուղ­ուին Ջա­ւախք, հա­ւաք­ուե­ցան Նիւ Եորք եւ ճամ­բայ ելան դէ­պի Երե­ւան: Այս երի­տա­սարդ­նե­րը պի­տի ղե­կա­վա­րեն Հ.Օ.Մ.-ի եւ Հ.Ե.Դ.-ի հետ գոր­ծակ­ցա­բար կազ­մա­կերպ­ուած ճամ­բա­րին մաս­նակ­ցող­նե­րը,...

ՀԱՅ ՈՐԲԵՐՈՒ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.Օ.Մ.-Ը ՇՆՈՐԿԱՀԱԼՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ

 Ա.Մ.Ն.Արեւելեան շրջանի Հ.Օ.Մ.-ը, 1992-էն ի վեր հայ որբերու օժանդակութեան  ``Sponsor a Child`` ծրագիրը մշակած է եւ հետեւեղական ձեւով կ՛օժանդակէ 18 տարեկանէն վար որբերուն: Սպիտակի երկրաշարժին, նաեւ Արցախի ազատագրման յաջորդող տարիներուն մտայղացուած...
Social profiles