Հ.Յ.Դ.-Ի ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ԸՆԿԵՐՎԱՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ԺՈՂՈՎԻՆ

[caption id="attachment_10336" align="alignleft" width="300"] Մարիօ Նալպանտեան[/caption] Յատուկ հաղորդագրութեամբ մը, Հ.Յ.Դ. մամլոյ դիւանը կը հաղորդէ, թէ  Յուլիս 23-24-ին Ընկերվար Միջազգայնականի Ա.Պ.Հ.-ի (Անկախ Պետութիւններու Հասարակապետութիւն), Կովկասի եւ Սեւծովեան յանձնախումբի հերթական ժողովը տեղի...

ՊՈՒԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍ.- ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ ԲՈՂՈՔԵՑ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐ` ԷԼՄԱՐ ՄԱՄՄԱՏԻԱՐՈՎԻ ԴԷՄ

ՊՈՒԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍ (``Արմենիա``).- Հինգշաբթի, Յուլիս 26ին, Արժանթինի Արտաքին Գործոց Նախարարութեան ``Սան Մարթին`` Պալատին առջեւ տեղի ունեցաւ բողոքի ցոյց մը, Ատրպէյճանի Արտաքին Գործոց Նախարար` Էլմար Մամմատիարովի այցելութեան առիթով: Տեղւոյն Հ.Յ.Դ. ``Արմենիա``...

22-ՐԴ ՄԻՋ-ՄԱՍ­ՆԱ­ՃԻՒ­ՂԱ­ՅԻՆ ՄՐՑՈՒՄ­ՆԵ­ՐԸ ԱՆ­ԳԱՄ ՄԸ ԵՒՍ ՊՍԱԿ­ՈՒԵ­ՑԱՆ Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՅԱՂ­ԹԱ­ՆԱ­ԿՈՎ

 ԹՂԹԱԿԻՑ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու 22-րդ միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին մար­զա­կան խա­ղե­րը տե­ղի ու­նե­ցան Չո­րեք­շաբ­թի, Յու­լիս 4-էն սկսեալ մին­չեւ Կի­րա­կի, Յու­լիս 8, 2012, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ` Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ...

“ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԿԸ ՄՆԱՅ ԻՐ ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ­ՔԻՆ ԵՒ ԺՈ­ՂՈ­ՎՈՒՐ­ԴԻՆ ԿՈՂ­ՔԻՆ“ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱ­ԹՈ­ՂԻ­ԿՈՍ

 Վեր­ջին աւե­լի քան մէկ տար­ուան ըն­թաց­քին Սուր­իոյ հան­րա­պե­տու­թեան սահ­ման­նե­րէն ներս տի­րող տագ­նա­պը մնա­յուն նիւթ դար­ձած է Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ազգ. Կեդ­րո­նա­կան­Վար­չու­թեան օրա­կար­գին վրայ: Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը Բեր­իոյ թե­մի Առաջ­նորդ Սրբա­զա­նին...

“ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱՅ ԳԱ­ՂՈՒ­ԹԸ ՊԷՏՔ Է ԳՈ­ՅԱ­ՏԵ­ՒԷ …ԵՒ ՉԿՈՐՍՆՑ­ՆԷ ԻՐ ԿԵՆ­ՍՈՒ­ՆԱ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆԸ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ

 Վեր­ջերս, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եան այ­ցե­լեց Հա­լէպ, աւե­լի մօ­տէն հե­տե­ւե­լու հա­մար Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան ներգ­րա­ւած դժուա­րու­թիւն­նե­րուն: Այս առ­թիւ, ``Գան­ձա­սար``ը եր­կար հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին հետ: Ստո­րեւ, այս հար­ցազ­րոյ­ցը.-  ...

ԽԱՆԱՍՈՐՆ ՈՒ ԼԻԶՊՈՆԸ` ՆՈՅՆ ԱՂԲԻՒՐԷՆ

 Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ Մեր նորագոյն պատմութեան էջերուն արձանագրուած են արդարատենջութեան ուժական արտայայտութեանց բազմաթիւ էջեր, որոնցմէ երկուքը, իրարմէ շուրջ 90 տարիներու հեռաւորութեան վրայ, կը յուշեն, որ մեր պայքարը, ի՛նչ միջոց ալ որ...

ԱՐՑԱԽԵԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ …ԱՐԴԱՐ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

 Վերընտրուած նախագահ Բակօ Սահակեանը չէր օրուան յաղթականը…այդ օր Յուլիս 19, 2012-ին: Ո՛չ ալ իր համակիրները…: Այլ արդարութիւնը, ազատութիւնը, թափանցիկութիւնը…ընդհանրապէս վերջերս լուսանցքի տակ առնուած ու փոշիի մէջ թաթխուած ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆՆ էր օրուան...

ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ՎԵՐԸՆՏՐՈՒԵՑԱՒ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

 Յուլիս 19, 2012-ին, Արցախի Հանրապետութեան մէջ տեղի ունեցան նախագահական ընտրութիւններ, որոնց մասնակցեցան քուէարկողներուն 73 առ հարիւրը: Կեդրոնական ընտրական յանձնախումբի նախագահ Ռաշիտ Պետրոսեան հրապարակեց յանձնախումբի հաղորդագրութիւնը` Արցախի Հանրապետութեան 2012 թուականի նախագահական...

ՄԵՆՔ ԵՆՔ ՄԵՐ ՀԱՐՑԵՐԻ ՏԷՐԸ.- “ԴՐՕՇԱԿ“Ի ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

 2012 թուականի խորհրդարանական ընտրութիւնները աննախադէպ էին ընտրակաշառքի եւ ընտրակեղծիքների զանգուածային կիրառման առումով: Սրանով հանդերձ ոչ մի ընտրութեան շուրջ խօսակցութիւններն ու քննարկումները այնքան արագ չէին մարել, որքան որ դա տեղի ունեցաւ...

“ՀԱ­ՅԵՐՆ ՈՒ ՅԱ­ՌԱՋ­ԴԻ­ՄԱ­ԿԱՆ ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ“ ՀԻՄ­ՆԱՐ­ԿԻ ՉՈՐ­ՐՈՐԴ ԳԻ­ՏԱ­ԺՈ­ՂՈՎ

 ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Յա­տուկ հա­ղորդագ­րու­թեամբ մը, կը տե­ղե­կա­նանք թէ ``Հա­յերն ու Յա­ռաջ­դի­մա­կան Քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն`` հիմ­նար­կը կազ­մա­կեր­պած է գի­տա­ժո­ղով մը, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ տեղ­ւոյն ``Քո­լումպ­իա`` հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, Սեպ­տեմ­բեր 28-29-ին: Այս եր­կօր­եայ գի­տա­ժո­ղո­վին,...
Social profiles