Հ.Յ.Դ. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԵՒ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՉԻՆԱՐԻ

 Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Երիտասարդական Միութիւնը, հաղորդագրութեամբ մը կը տեղեկացնէ թէ Յունիս 10-ին, այցելած է վերջին օրերուն ազերի բանակին  թիրախը դարձած` Չինարի գիւղ: Այցելութեան նպատակը տեղւոյն գիւղի բնակիչներուն զօրակցութիւն յայտնելն էր եւ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Հ. Օ. Մ.- Ի “ՄԱՅՐ“ ՄԱՍ­ՆԱ­ՃԻՒ­ՂԻ ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐ­ՊԱԾ ՄԱՅ­ՐԵ­ՐՈՒ ՕՐԸ

 Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Նիւ Եոր­քի Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան ``Մայր`` մաս­նա­ճիւ­ղին, Ուր­բաթ Մա­յիս 10-ի երե­կոյ­եան, տե­ղի ու­նե­ցաւ աւան­դա­կան ``Մայ­րե­րու Օր``ուան ճաշ­կե­րոյթ- տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը, Ուտ­սայ­տի Հայ կեդ­րո­նէն ներս: Հան­դի­սու­թեան ներ­կայ էր Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Ա.Մ.Ն.-ի...

ՀԵՏԱՔՐՔՐՔԱԿԱՆ ՎԱՒԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՄԸ` “ԱՐԱՐԱՏԻՑ ԵՒՐՈՊԱ“

 Վերջերս, ``Հայրենիք``ի խմբագրատուն այցելեց, Միացեալ Նահանգներ ժամանած ``Արարատից Եւրոպա`` վարերագրական ժապաւէնի բեմադրիչ` Արսէն Յակոբեանը, որուն հետ կարելի եղաւ հարցազրոյց մը ունենալ: Շնորհիւ Արլինկթընի (Մասաչուսէց) ``Հայ Մշակութային Կեդրոն``ի պատասխանատու Արա Ղազարեանի,...

ԱՐՑԱԽԻ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ` Հ.Յ.Դ. ԿԵԴՐ. ԿՈՄԻՏԷԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆ է ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆԸ

 Վերջերս, Արցախի Հ.Յ.Դ. Կեդրոնական Կոմիտէն, հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով, տեղեկացուց թէ, տեղւոյն նախագահական ընտրութիւններուն, կ՛առաջադրէ Բակօ Սահակեանի անունը: Ստորեւ, հաղորդագրութիւնը ամբողջութեամբ.- Սիրելի հայրենակիցներ, ԼՂՀ նախագահական ընտրութիւնների շեմին պահն է հասել` անցած...

ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ ՊԱՐ­ԳԵ­ՒԱՏՐ­ՈՒԵ­ՑԱՒ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ “ՄՈՎ­ՍԷՍ ԽՈ­ՐԵ­ՆԱ­ՑԻ“Ի ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ԲԱՐՁ­ՐԱ­ԳՈՅՆ ՄԵ­ՏԱ­ԼՈՎ

 Եր­կու­շաբ­թի, Մա­յիս 21, 2012ին, Պոս­թը­նի մէջ կազ­մա­կերպ­ուած` Հա­յոց Ժա­ռան­գու­թեան Այգիի բաց­ման ճաշ­կե­րոյ­թի ըն­թաց­քին, հան­րա­ծա­նօթ մտա­ւո­րա­կան, թա­տե­րա­գիր, բե­մադ­րիչ, գիտ­նա­կան, բա­նաս­տեղծ, դաստ­ի­ա­րակ, Դոկտ. Հրանդ Մար­գար­եան պար­գե­ւատր­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Մով­սէս Խո­րե­նացիի ան­ուան մշա­կու­թա­յին...

ԿՈՎ­ԿԱՍ­ԵԱՆ ՇՐՋԱՊ­ՏՈՅՏ ԵՒ …ԸՆԴ­ՀԱ­ՐՈՒՄ

Յի­շա­տա­կե­լի եւ իւ­րա­յա­տուկ է Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թը­նի Կով­կաս­եան բարձ­րա­ւան­դակ այ­ցե­լու­թիւնը: Մէկ կող­մէն ``փրո­թո­քո­լա­յին`` հիւ­րա­սի­րու­թիւն Երե­ւա­նի մէջ…իսկ միւս կող­մէն, ազե­րի ոտնձ­գու­թիւն­ներ` Տա­ւու­շի սահ­մա­նա­մերձ տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ: Մէկ կող­մէն,...

Ա.Մ.Ն. ԱՐ­ՏԱ­ՔԻՆ ԳՈՐ­ԾՈՑ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱՐ ՔԼԻՆ­ԹԸ­ՆԻ ԱՅ­ՑԵ­ԼՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ

 ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Ար­մենփ­րէս`` եւ ``Եր­կիր``).- Ա.Մ.Ն. Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար` Հի­լը­րի Քլին­թը­նի Կով­կաս­եան բարձ­րա­ւան­դակ շրջապ­տոյ­տը կա­տա­րեց Յու­նիս 4էն 7: Անոր առա­ջին հանգր­ուանն էր Հա­յաս­տան` Յու­նիս 4ին, ապա Վրաս­տան, Ատր­պէյ­ճան եւ վեր­ջա­պէս` Թուրք­իա:...

ԱԶԵ­ՐԻ ՈՒ­ԺԵՐ ԲԱԶ­ՄԻՑՍ ԿԸ ՓՈՐ­ՁԵՆ ԹԱ­ՓԱՆ­ՑԵԼ

[caption id="attachment_9857" align="aligncenter" width="300" caption="լուսանկար՝ Գոհար Աբրահամեան"][/caption] ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Ար­մին­իա Նաու`` եւ ``ԱՊԱ``).- Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մէկ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ Յու­նիս 4-ին, Տա­ւու­շի մար­զի սահ­մա­նա­մերձ Չի­նա­րի գիւ­ղի կեդ­րո­նա­տեղի­ին վրայ, ազե­րի...

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԸ ԿԸ ՔՆՆԱԴԱՏԷ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՅԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

 Պրիւքսէլ.- Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակը, hաղորդագրութեամբ մը, բուռն կերպով կը քննադատէ Ատրպէյճանի կողմէ յարձակումները`  Հայաստանի Հանրապետութեան հիւսիս արեւելեան Տաւուշ շրջանին դէմ, որուն իբր արդիւնք` երեք հայ զինուորներ նահատակուած են: Հաղորդագրութիւնը...

Ի՞ՆՉ ՊԱՏԱՀԵՑԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԵՒ ԻՆՉՈ՞Ւ (ՆՈՐ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐ` Հ.Յ.Դ.Ի ԴԻՄԱՑ)

 ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ Երբ փոքր էինք, մեր գերդաստանին մեծերը իմաստուն խօսք մը ունէին. ``Տահա ձոն ՛տի գայ, տահա անձրեւ ՛տի գայ, տահա ինչե՜ր ՛տըլլի…``: Դեռ ձիւն պիտի տեղայ, անձրեւ պիտի տեղայ,...
Social profiles