“ԷԼԻՍԱՅԼԸՆՏ“ ՇՔԱՆՇԱՆԻՆԱՐԺԱՆԱՆԱԼՈՒՆԱՌԻԹՈՎ.- ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ` “ԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ“ԳԷՈՐԳ ԳԱՐԱՃՐՃԵԱՆԻ ԿՈԹՈՂԱՅԻՆ ՎԱՍՏԱԿԻՆ ՎՐԱՅ

  Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ         Սփիւռքեան մեր կեանքին մէջ, հազուադէպ երեւոյթ չէ, որ հայորդիներ գնահատանքի, պատիւի ու շքանշաններու արժանանան իրենց իրագործումներուն համար: Երբ նման պատիւի արժանացողը նա՛եւ մեր` հայկական հասարակական կեանքին մէջ...
Social profiles