ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆԻ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ՇՐՋԱ­ՆԻ ՏԱ­ՐԵ­ՎԵՐ­ՋԻ ԱՆ­ԴԱ­ՄԱ­ԿԱՆ ԸՆԴ­ՀԱ­ՆՈՒՐ ԺՈ­ՂՈՎ ԵՒ ՀԱ­ՄԱԽՄ­ԲՈՒՄ

 ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան Շրջա­նի Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան 36-րդ Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղո­վը, բաց­ման հա­ւա­քը եւ հա­մախմ­բու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նիւ Ճըր­զի եւ Նիւ Եորք քա­ղաք­նե­րում,...

“ԼՌՈՒ­ԹԻՒՆ“ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ

ԼԻՒ­ՍԻ ԳԱ­ՐԱ­ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ - ՓԻ­ԼԻԿ­ԵԱՆ Կա­րե­լի՞ է լռել թա­տե­րա­կան այս ներ­կա­յա­ցու­մին մա­սին: Ներ­կայ ըլ­լալ, քա­ջա­լե­րել հե­ղի­նա­կին անգ­լե­րէն լե­զուով աշ­խա­տան­քը, օտար դե­րա­կա­տար­նե­րու անու­րա­նա­լի յա­ջող խա­ղար­կու­թիւնը եւ լռել: Նիւ­թը` հա­յուն յի­շո­ղու­թիւնը կը խռո­վէ, երբ...

ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՐ­ՑԸ ՓՈ­ԽԱՆՑ­ՈՒԵ­ՑԱՒ ՔՆԵ­Սէ­ԹԻ ԿՐԹՈՒ­ԹԵԱՆ ԵՒ ՄՇԱ­ԿՈՅ­ԹԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻՆ

    Երուսաղէմ.- Երեք­շաբ­թի, Յու­նիս 12, 2012-ին, Իս­րա­յէ­լի Քնե­սէ­թի ընդ­լայն­ուած նիս­տին ըն­թաց­քին, քննարկ­ուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցը: Քնե­սէ­թի ան­դամ Զէ­եւ Էլ­քին յայտ­նեց, որ հար­ցը փո­խանց­ուած է Քնե­սէ­թի կրթու­թեան ու մշա­կոյ­թի են­թա­յանձ­նա­խում­բի...

ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ …ԼՈՅՍԵՐՈՒ ՔԱՂԱՔԻՆ ՄԷՋ

Մեծ իրարանցում եւ ակնկալութիւն չէ ստեղծած, այս շաբաթավերջին, Փարիզի մէջ կայանալիք Արտաքին Գործոց նախարարներու մակարդակի հայ-ազերի հանդիպումները: Միացեալ Նահանգներու Արտաքին Գործոց նախարար Հիլըրի Քլինթըն, անցեալ շաբաթասկիզբին, Կովկասեան բարձրաւանդակ այցելութեան ընթացքին,...
Social profiles