ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ.- “ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ԿԸ ՓԱՓԱՔԻՆՔ ԱՒԵԼԻ ՄԵԾ ԹԻՒՈՎ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԸՆԴՈՒՆԻԼ…“, ԿՒ ՅԱՅՏՆԷ ՊՈՍԹԸՆԻ ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՈՒՀԻ` ՀՈՒՐԻ ՊՈՅԱՄԵԱՆԻ ՀԵՏ

 Ստորեւ, լոյս կ՛ընծայենք հարցազրոյց մը, որ խմբագրութիւն կատարեց Սուրբ Ստեփանոսի տնօրէնուհի Հուրի Պոյամեանի հետ.-  Հ.- Կարելի՞ է քանի մը տողով, տեղեկացնել 25 տարուայ պատմութիւն ունեցող այս կրթօճախին մասին: Նաեւ յաւելեալ...

ՏԷՐ ՀԱՅՐ` ՄԱԷՍԹՐՕ ՊԵՏՐՈՍ ՇԻԹԻԼԵԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ՍԷՆԹ ՓԻԹԸՐԶՊԸՐԿԻ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ

   Սփրինկֆիլտի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Թրոյի Սուրբ Խաչ եկեղեցիներու հովիւ Պետրոս Շիթիլեան, որ նաեւ մասնագիտացած է խմբավարութեան բնագաւառէն ներս, վերջերս հրաւիրուեցաւ Ռուսաստանի Սէնթ Փիթըրզպըրկ (նախկին Լենինկրատ) քաղաքը, եւ ղեկավարեց...

ՐՈՏ ԱՅԼԸՆՏԻ ՈՒՈՐՈՒԻՔ ՔԱՂԱՔԸ ԿԸ ՆՇԷ ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԸ

 Արցախի Հանրապետութեան Ուաշինկթընի գրասենեակը, շաբաթասկիզբին յատուկ հաղորդագրութեամբ մը, կը տեղեկացնէ թէ Րոտ Այլընտ նահանգի Ուորուիք քաղաքը, պաշտօնապէս հռչակած է Մայիս 20 թուականը, իբրեւ Արցախի պատմական մայրաքաղաք Շուշիի ազադագրութեան օր: Այս...

ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 2011-2012 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍՆԵՐ

 Սուրբ Ստեփանոս Ազգային Վարժարանը յաջողութեամբ բոլորեց իր 28-րդ դպրոցական տարեշրջանը: Մանկապարտէզի ամավերջի հանդէսը տեղի ունեցաւ Յունիս 14ին, իսկ Նախակրթարանի հանդէսը տեղի ունեցաւ Յունիս 15-ին, ներկայութեամբ մեծ թիւով ծնողներու, բարեկամներու եւ...

ԱՐՑԱԽԵԱՆ ԳՈՅԱՎԻՃԱԿԻ ՕՐԱԳՐԷՆ

 Ա.Մ.Ն. Արտաքին Գործոց նախարար Հիլըրի Քլինթընի Կովկասեան Բարձրաւանդակ այցելութիւնը եւ ասոր հետ զուգընթաց, ազերի կողմին հետեւողական ձեւով կազմակերպուած նախայարձակումները, ապա Փարիզի մէջ կատարուած վեհաժողովը` որոշ հեւք մը, ժամացոյցի դէմ մրցում...

ԱՒՍՏՐԻՈՅ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

 Երեւան (``Արմենփրես``, ``Երկիր``).- Հ.Հ. նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրաւէրով, պաշտօնական այցելութեամբ Հայաստան ժամանեց Աւստրիոյ նախագահ Հայնց Ֆիշըր իր կողակիցին հետ:  Նախագահ Ֆիշըր, Հայաստանի Արտաքին Գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեանի եւ Երեւանի քաղաքապետ...

“ԷԼԻՍԱՅԼԸՆՏ“ ՇՔԱՆՇԱՆԻՆԱՐԺԱՆԱՆԱԼՈՒՆԱՌԻԹՈՎ.- ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ` “ԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ“ԳԷՈՐԳ ԳԱՐԱՃՐՃԵԱՆԻ ԿՈԹՈՂԱՅԻՆ ՎԱՍՏԱԿԻՆ ՎՐԱՅ

  Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ         Սփիւռքեան մեր կեանքին մէջ, հազուադէպ երեւոյթ չէ, որ հայորդիներ գնահատանքի, պատիւի ու շքանշաններու արժանանան իրենց իրագործումներուն համար: Երբ նման պատիւի արժանացողը նա՛եւ մեր` հայկական հասարակական կեանքին մէջ...

ՓՐՈ­ՎԻ­ՏԷՆ­ՍԻ ՄՈՒ­ՐԱՏ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ԱՄԱ­ՎԵՐ­ՋԻ ՀԱՆ­ԴԷՍ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ` “ՀԱՅ ԳՐԻ­ՔԻ ՏՊԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ 500֊ԱՄ­ԵԱ­ԿԻՆ“

 Փրո­վի­տէն­սի Մու­րատ Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նի ամա­վեր­ջի հան­դէ­սը նուիր­ուած` ``հայ գրքի տպագ­րու­թեան 500-ամ­եա­կին``, տե­ղի ու­նե­ցաւ Կի­րա­կի, Յու­նիս 10, 2012 Գրէնս­թը­նի Հօբ Հայ­լէնտ  դպրո­ցի սրա­հին մէջ: Տէր Հօր բաց­ման աղօթ­քէն ետք  երգ­ուե­ցան ``Մեր...

ԼՈՒՐԵՐ ՆԻՒ ԵՈՐՔԷՆ.- ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ 30-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆ­ԴԷՍ

[caption id="attachment_10009" align="aligncenter" width="300"] Լուսանկարները`ՌՈՊԵՐԹ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ[/caption]       Յ.Վ.   Յու­նիս 15, Ուր­բաթ երե­կոյ­եան, Պէյ Սայ­տի մեր եկե­ղեց­ւոյ ``Գա­լուստ­եան`` սրա­հը լե­ցուն էր ծնող­նե­րով, ու­սու­ցիչ­նե­րով, նախ­կին շրջա­նա­ւարտ­նե­րով, բա­րե­րար­նե­րով ու զա­նա­զան միու­թիւն­նե­րու...

Ա.Մ.Ն. ԱՐ­ՏԱ­ՔԻՆ ԳՈՐ­ԾՈՑ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՊԱ­ՏԱՍ­ԽԱ­ՆԸ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻՆ

 Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի Կեդ­րո­նա­կան Յանձ­նա­խում­բը կը հա­ղոր­դէ, որ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը դարձ­եալ խու­սա­փած է պատ­շաճ կեր­պով դա­տա­պար­տել Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան դէմ կի­րար­կուող բռնու­թիւն­նե­րը: Գրա­սեն­եա­կի ղե­կա­վար...
Social profiles