ԱՐՈՒԵՍՏ.- ԵՂԵՌՆԻ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՍԵՄԻՆ

Մովսէս Ծիրանի ``Կերպարուեստը զէնք է թշնամիին վրայ յարձակելու եւ անկէ պաշտպանուելու համար`` -Փապլօ Փիքասօ [caption id="attachment_9596" align="aligncenter" width="300" caption="Նաթալի Լապաքի - ``Վերածնունդ``"][/caption] Պատմութեան ընթացքին ցեղասպանութիւնները իրագործուած են այնպիսի մարդոց ձեռքով,...
Social profiles