ՍԱՀԱԿ Բ. ԽԱՊԱՅԵԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԱԿԱՆԱՏԵՍԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՕՐԵՐԷՆ

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ   ``Սահակ Կաթողիկոս համոզուած է այլեւս թէ ``Աղէտին առաջքը առնել անկարելի է. դիմում, աղաչանք, լաց ու ողբ ո՛չ միայն անզօր են, այլ նաեւ ծաղր ու ծիծաղ կը պատճառեն``...

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅԱՊԱՏԿԱՆ ԻՆՉՔԵՐՈՒՆ ՎԵՐԱՏԻՐԱՆԱԼՈՒ ՁԱԽՈՂ ՓՈՐՁ ՄԸ` 1920-ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ

Վահէ Թաշճեան             Սոյն գրութիւնը դասախօսութիւն մըն է որ ներկայացուած է Փետրուար 25, 2012ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմէ կազմակերպուած համագումարի մը ընթացքին, որուն խորագիրն էր`...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՀՈՂԻՆ ԵՒ ՀՈՂԱՏԻՐՈՋ ՁԱՅՆԸ

Հայոց Ցեղասպանութեան, Հայ Դատի եւ առ հասարակ հայ ժո­ղո­վուր­դի պա­հան­ջա­տի­րութեան գործընթացը, շարունակ քայլ կը պահէ ներկայ կացութեան հետ, եւ հետեւողական դրութեամբ կը  թե­ւա­կո­խէ նոր հանգր­ուաններու շարքէն ներս: Բնականաբար, քաղաքական գործօններու...

ԲԵ­ԿԱՆ­ՈՒԱԾ ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆ, ՎԵ­ՐԱ­ԿԱՆԳՆ­ՈՒԱԾ ԻՆՔ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՒ ԴԷ­ՊԻ ԱՐԵՒՄ­ՏԱ­ՑՈՒՄՆ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՆԿԱՐ­ՉՈՒ­ԹԵԱՆ

 ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ Այս եղաւ թե­ման այն ցու­ցա­հան­դէ­սին որ ամբող­ջու­թեամբ նուիր­ուած էր Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 97ամ­եա­նին:  Ցու­ցա­հան­դէս, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ազ­գա­յին հաս­տա­տու­թեան մը նեղ կճե­պէն դուրս, Նիւ Ճըրզիի Պըր­կըն Հան­րա­յին Գո­լէ­ճի մէջ, ուր...

ՄԱՅԻՍՄԷԿԻ ՇԱՐԺՈՒՄԻՆ ԼՈՅՍԻՆ ՏԱԿ.- ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՀԱՆՋԸ ԿԱՐԵԼԻ ՉԷ ԸՆԴՄԻՇՏ ՃՆՇԵԼ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Աշխարհը իր աքցանին մէջ բռնած տնտեսական տագնապը պատճառ դարձած է, որ վերջին տարիներուն, Աշխատաւորներու Համաշխարհային Օրը` Մայիս Մէկը, զգենու վերանորոգուած դիմագիծ: Աշխարհի բոլոր ցամաքամասերուն վրայ Մայիս Մէկի ցոյցերն...

ՄԱՅԻՍ 1-Ը ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Լու­սան­կար­ներ` Ին­նա Մխի­թար­եան  Բանուորական տօնին առթիւ, Մայիս 1-ին, Երեւանի Մաշտոցի պողոտայէն, ազդանշանը տրուեցաւ շքթրթին, կազմակերպութեամբ, Հայաստանի Համայնավար կուսակցութեան: Երթին կ՛ընկերակցէր շեփորախումբ, որ կը նուագէր յեղափոխական քայկլերգներ: Մաշտոցի պողոտայէն ետք, համայնաւարները անցան Ամիրեան...
Social profiles