ՀԱՅ ԴԱՏԻ Դ. ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԸ` ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

 ԵՐԵ­ՒԱՆ, ``Եր­կիր``, ``Ար­մէնփ­րէս``.- Մարտ 30ին, Երե­ւա­նի ``Անի Փ­լա­զա`` պան­դո­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը Հ.Յ.Դ. Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու չոր­րորդ խորհր­դա­ժո­ղո­վին, որուն իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին աւե­լի քան քսա­նը­հինգ յանձ­նա­խում­բե­րու եւ գրա­սեն­եակ­նե­րու...

ՊԱՔՈՒԻ ՄԷՋ – “ԵՈՒՐՕՆԵՍԹ“Ի ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ .- ԱԼԻԵՒ ԲՌՆՕՐԷՆ ՔՆՆԱԴԱՏԵՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

 ՊԱ­ՔՈՒ (``Եր­կիր``, ``Թերթ``).- Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ալի­եւ, իբ­րեւ ``Եու­րօ­նեսթ``ի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վին հիւ­րըն­կալ երկ­րի նա­խա­գահ,  հան­դէս եկաւ, Արե­ւել­եան Եւրո­պա­կան եր­կիր­նե­րու հետ յա­ւել­եալ գոր­ծակ­ցու­թեան մի­ջոց ստեղ­ծող այս վե­հա­ժո­ղո­վի լի­ա­գու­մար նիս­տին: Հիւ­րըն­կալ երկ­րի...

20-ԱՄԵԱԿՆԵՐՈՒ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ

 Հայերուս համար, կազմաւորուած բանակ ունենալ եւ նաեւ մաս կազմել Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան` տեսնելով Եռագոյնի ծածանումը աշխարհի տարբեր երկիրներու դրօշակներու կողքին, արդէն ինքնին հրճուանքի առիթ է, իսկ անոնց 20-ամեակը տօնելը` յաւելեալ...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ԱԼԻԵՒԻ “ԵՈՒՐՕՎԻԺԸՆ“Ը

 Բեղուն օրեր կ՛ապրի Պաքուն,ուր վերրջերս տեղի ունեցաւ Եւրոպայի Միութեան եւ Արեւելեան Եւրոպական երկիրներու միջեւ քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային գործակցութեան վեհաժողով` ``Եուրօնեսթ``ը: Իսկ քանի մը շաբաթ ետք, Մայիս ամսուան ընթացքին, տեղի...
Social profiles