Հ.Յ.Դ.-Ի ԱՌԱՋԻՆ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՀԱՒԱՔԸ` ԱՊՐԻԼ 10-ԻՆ

 Երեւան (``Երկիր``, ``Նիուզ``).- Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն մարմնի անդամ Սպարտակ Սէյրանեան, Երեքշաբթի Մարտ 27-ին, տեղեկացուց թէ, Հ.Յ.Դ.-ի առաջին նախընտրական հանրահաւաքը տեղի պիտի ունենայ Երեքշաբթի Ապրիլ 10-ին` Երեւանի Ազատութեան հրապարակին վրայ: Այս...

ՆԻՒ ՃԸՐԶԻ.- ՅՈՎ­ՆԱՆ­ԵԱՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԸ 35 ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ ԵՂԱՒ

 Պատ­մա­կան օր ապ­րե­ցաւ, ան­կաս­կած, Նիւ Ճըրզիի Յով­նան­եան վար­ժա­րա­նը, երբ հինգ հա­րիւ­րի հաս­նող հրա­ւիր­եալ­ներ եկած էին խան­դա­վառ­ուե­լու Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ հայ դպրոց ու­նե­նա­լու պեր­ճան­քով: Կ՛ը­սենք պեր­ճանք, որով­հե­տեւ, Ամե­րի­կա­յի տա­րած­քին կրթա­կան հա­մա­կար­գը...

ՖԻԼԱՏԵԼՖԻԱ.- ՄԵԾ ԾՆՈ­ՂԱՑ ՕՐ ՀԱՅ ՔՈՅ­ՐԵ­ՐՈՒ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

 Ֆի­լա­տելֆ­իոյ Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րա­նը գե­ղե­ցիկ աւան­դու­թիւն ըրած է ամէն տա­րի պատ­ուե­լու Հին­գե­րորդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րուն մեծ հայ­րերն ու մեծ մայ­րե­րը: Ամ­բողջ ամի­սը անոնք գրե­ցին իրենց մեծ ծնող­նե­րու մա­սին, ապա զե­տե­ղե­ցին պատ­կե­րա­զարդ...

ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻ ՎՐԱՅ Է “ԱՐ­ՄԻՆԻ­ԸՆ ՐԻ­ՎԻՈՒ“Ի ՎԵՐ­ՋԻՆ ԹԻՒԸ

 Այս ամս­ուան սկիզ­բը լոյս տե­սաւ ``Ար­մի­նի­նըն Րի­վիու``ի վեր­ջին թիւը: Եր­կար տա­րի­նե­րու ոչ-թե­մա­տիկ սո­վո­րու­թե­նէն հե­ռու մնա­լով, ``Րի­վիու``ի այս թիւը եր­կու թե­մա­տիկ թիւե­րէ ետք լոյս կը տես­նէ եւ կը նե­րա­ռէ չորս գի­տա­կան...

ԳԱ­ԼՈՒՍՏ ՊԱՊ­ԵԱ­ՆԻ ԼՈՅ­ՍԻ ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԷՆ ՆԵՐՍ…

 Ծ.Խ.- Վեր­ջերս, խմբագ­րու­թիւնս ստա­ցաւ Գա­նա­տա­հայ լու­սան­կա­րիչ Գա­լուս­տի (Գա­լուստ Պապ­եան) ``Նե­րաշ­խար­հիս Ոսն­եակ``էն գոր­ծը, որուն մէջ տե­ղադր­ուած են ար­ուես­տա­գէ­տին իրա­գոր­ծած զա­նա­զան լու­սան­կար­նե­րը` Եու­սուֆ Քարշ­եան ոճով դի­ման­կար­ներ եւ Հան­րի Քարթիէ-Պրը­սոն­եան ոճով ան­հատ­ներ-բնու­թեան տե­սա­րան­ներ:...

ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՍՈՒՐԲ ԼՈՒ­ՍԱ­ՒՈ­ՐԻՉ ԱՄԵ­ՆՕՐ­ԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ԱՇԱ­ԿԵՐՏ­ՆԵ­ՐԸ ՎԱՐ­ԴԱ­ՆԱՆՔ ԿԸ ՏՕ­ՆԵՆ

[caption id="attachment_9095" align="aligncenter" width="300" caption="Արժանապատիւ Տ. Մեսրոպ Քհնյ. Լագիսեան, ուսուցչական կազմին եւ մասնակցող աշակերտներուն հետ"][/caption] Լուսանկարները`  Զե­նոպի   Նիւ Եոր­քի Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Ամե­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը` պայ­ծառ աչուկ­նե­րով մա­նուկ­ներ, ինք­նավս­տահ ու...
Social profiles