ՇԻՔԱԿՈՅԻ ՄԷՋ.- Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՈՅԻ ԵՒ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒ Կ.Կ.-ՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՒ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ

Լուսանկարներ` Մարալ-Սօսի եւ Զ. Թազեան Շի­քա­կո­յի Հ.Յ.Դ.-ի եւ քոյր միու­թիւն­նե­րու ըն­տա­նի­քը բե­ղուն շա­բա­թա­վերջ մը բո­լո­րեց: Ար­դա­րեւ, Կի­րա­կի Մարտ 18-ին, տեղ­ւոյն Կլեն­վիու շրջա­նի ``Հայ Կեդ­րոն``ի ժո­ղո­վաս­րա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­պում մը...
Social profiles