ՄԵՐ ՈՒ­ՂԻՆ

  ՊԵՏՐՈՍ ՔՀՆՅ. ՇԻԹԻԼԵԱՆ   Հայ Դա­տը, մեր պայ­քա­րը, ար­դա­րու­թեան հաս­նե­լու հա­մար մեր մա­քա­ռու­մը իր մէ­ջը մեծ խոր­հուրդ մը ու­նի: Ամե­նօր­եայ եղե­լու­թիւն­նե­րուն մէջ եր­բեմն կը կորսնց­նենք հար­ցին աւե­լի լայ­նօ­րէն նա­յե­լու...
Social profiles