“ՈՒ՜Շ- ՈՒ՜Շ ԵՆ ԳԱԼԻՍ, ԲԱՅՑ Ո՛Չ ՈՒՇԱՑԱԾ“

Պետրոս Քհնյ. Շիթիլեան Պա­րոյր Սե­ւա­կի յայտ­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թե­նէն քաղ­ուած այս տո­ղե­րը մտա­բե­րե­ցի երբ կար­դա­ցի ``Հայ­րե­նիք``-ի Փետր­ուար 10, 2012 թիւին մէջ հրա­տա­րակ­ուած յօդ­ուա­ծը. ``Ո՞ւր է Մեր Հայ­րե­րուն Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը`` վեր­նա­գ­րով, որ...

ԼԷՔՍԻՆԿԹԸՆԻ “ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲՈՅՆ“ ՀԱՅ ՔՈՅՐԵՐՈՒ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 30-ԱՄԵԱԿ

Պոսթընի ``Քափլի Փլազա`` պանդոկի շքեղ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ երեսուն ամեակի տօնակատարութիւնը, Շաբաթ Փետրուար 11, 2012ին, պոսթընահայ ընտրանի հանդիսականներու ներկայութեամբ: Վարժարանը հիմնուած է երեսուն տարիներ առաջ, Քոյր Ալֆոնսա Պետրոսեանի անդուլ...
Social profiles