ՀԱ­ՂՈՐ­ԴԱԳ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ.- ԽՈՐՀՐ­ԴԱԿ­ՑԱ­ԿԱՆ ԺՈ­ՂՈՎ­ՆԵՐ ԵՒ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ­ՆԵՐ

Հ. Յ. Դ. Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան Շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի հրա­ւէ­րով խորհր­դակ­ցա­կան ժո­ղով մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Շա­բաթ, Յուն­ուար 14, 2012 -ին Նիւ Եորք քա­ղա­քի Քուինզ շրջա­նի ­Հայ Կեդ­րո­նին մէջ: Մի­օր­եայ այս...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՊՈՒԼ­ԿԱՐ­ԻՈՅ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԻ ԿՐԱ­ՒՈ­ՐԱ­ԿԱՆ ԴԻՐ­ՔՈ­ՐՈ­ՇՈՒ­ՄԸ

   Քա­նի մը շա­բաթ առաջ, Ֆրան­սա­յի Խորհր­դա­րա­նի որո­շու­մէն եւ մա­նա­ւանդ նա­խա­գահ Սար­քոզիի կա­տա­րած կարգ մը ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րէն ետք, թէ Եւ­րո­պա­կան բո­լոր եր­կիր­նե­րը պար­տին ճանչ­նալ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը եւ որ­դեգ­րեն ժխտու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գի­ծը,...

ՀԱ­ՅԵ­ՐԷՆ ԲԱՐ­ԲԱՌ­ՆԵ­ՐԸ

ԱՐ­ՄԷՆ ՏՕ­ՆՈՅ­ԵԱՆ Աշ­խար­հի բո­լոր լե­զու­նե­րը ու­նին իրենց բար­բառ­ներն ու են­թա­բար­բառ­նե­րը: Լե­զու­նե­րու մէջ ամե­նէն շատ բար­բառ ու­նե­ցող­նե­րը հնդիկ­ներն են: Այն­քան խառն եւ իրա­րու հա­մար ան­հասկ­նա­լի է անոնց բազ­մա­թիւ բար­բառ­նե­րը, որ անգ­լե­րէ­նը...

ԴԵՐԱՍԱՆՈՒՀԻ ՌՈԶԻ ՎԱՐԴԻ ՀՐԱԺԵՇՏԸ

Եր­կու վարդ տար­բեր լե­զու­նե­րով…Բուն անու­նով Նուարդ Ման­ուէլ­եան` Ռո­զի Վարդ …Ֆրան­սա­յի թա­տե­րա­կան եւ դե­րա­սա­նա­կան աշ­խար­հի թա­գու­հի­նե­րէն, մա­հա­ցաւ անց­եալ Շա­բաթ, Յուն­ուար 14ին: Ռո­զի Վար­դի անու­նը յատ­կա­պէս հան­րա­յայտ դար­ձած է շնոր­հիւ հե­ռա­տե­սի­լի եր­գի­ծա­կան...
Social profiles