ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒ ՏՈՒ­ՆԸ ՈՐԴԵԳՐԵՑ ԹՈՒՐՔ­ԻՈՅ ՓՈՔ­ՐԱ­ՄԱՍ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆՑ ԿԱԼ­ՈՒԱԾ­ՆԵ­ՐՈՒ ՎԵ­ՐԱ­ԴԱՐ­ՁԻ ԲԱ­ՆԱ­ՁԵ­ՒԸ

Դեկ­տեմ­բեր 13-ին, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տու­նը քննեց եւ որդեգրեց, Թուրք­իոյ մէջ քրիս­տոն­եայ փոք­րա­մաս­նու­թեանց` հա­յե­րու, յոյ­նե­րու, ասո­րի­նե­րու եւ այ­լոց, պատ­կա­նող եկե­ղե­ցի­նե­րու, եկե­ղե­ցա­կան կալ­ուած­նե­րու եւ հո­ղա­շեր­տե­րու վե­րա­դար­ձին, ինչ­պէս նա­եւ փոք­րա­մաս­նու­թեան կրօ­նա­կան ազա­տու­թիւն­նե­րու...

ԻՐԱ­ՆԱ­ՀԱՅ ԳԵ­ՂԱՆ­ԿԱ­ՐԻՉ ՍՄԲԱՏ ՏԷՐ ԿԻՒ­ՐԵՂ­ԵԱ­ՆԻ ՀԵՏ­ՔԵ­ՐՈՎ

Անց­եալ ամ­րան, Հա­յաս­տա­նի եւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ, կա­տար­ուե­ցաւ Իրա­նա­հայ գե­ղան­կա­րիչ Սմբատ Տէր Կիւ­րեղ­եա­նի  (1913-1999) ``Սմբա­տի Կեանքն ու Ար­ուես­տը`` անգ­լե­րէն գիրք-ալ­պո­մի շնոր­հահան­դէ­սը: Առա­ջին հեր­թին, Ամե­րի­կա­յի Հայ­կա­կան Գրա­դա­րան-Թան­գա­րա­նի` ALMA-ի մէջ, գոր­ծակ­ցու­թեամբ Ամե­րի­կա­յի...

“ՏՈՒՆ ԵՄ ԳՆՈՒՄ“

[caption id="attachment_8436" align="alignleft" width="300" caption="Ուխտագնացութիւն դէպի Եռաբլուր..."][/caption] ԱՐՄԻՆԷ ՄԻՆԱՍԵԱՆ Նիւ Եորք Մոսկ­ուա­յի օդա­նա­ւա­կա­յա­նում նստած սպա­սում եմ իմ յա­ջորդ թռիչ­քին: Կող­քիս աթո­ռին նստեց գե­ղեց­կա­դէմ մի հայ կին եւ ան­մի­ջա­պէս խնդրեց, որ...

121-ԱՄ­ԵԱՅ ՍՈ­ԻՐԲ ՀԱ­ՒԱՏՔ

Դժուար է յա­տուկ օրով մը, առի­թով կամ հա­ւա­քով մը տօ­նել Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան տա­րե­դար­ձը:  Կա­րե­լի չէ 121 տար­ուայ կեանք ու­նե­ցող կու­սակ­ցու­թեան մը ծննդոցն ու ապ­րած եւ դեռ ապ­րե­լիք կեան­քը...

ՀԱՄԵՍՏ ՃՈՐՃ ՄԸ` ՈՉ ՀԱՄԵՍՏ ՎԱՍՏԱԿՈՎ

...Եւ հիմա ստիպուած ենք Ճորճ-Գէորգ Աբէլեան մարդուն, գրողին, ուսուցիչին եւ պրպտող-ուսումնասիրողին մասին գրել այն տրամաբանութեամբ ու մօտեցումով, որ ան արդէն հեռացած է ``անցաւոր``էն, ետին թողած բազմաճիւղ ու բազմայարկանի վաստակ մը,...

Հ.Յ.Դ. 121-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ ՇԻՔԱԿՈՅԻ ՄԷՋ

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 22-ին, Շիքակոյի ``Քրիստափոր`` Կոմիտէութիւնը նշեց Հ.Յ.Դաշնակցութեան 121-ամեակը, յատուկ ձեռնարկով մը, որ տեղի ունեցաւ Կլենվիուի Հայ Կեդրոնին մէջ: Օրուան բանախօսն էր Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի  Հ.Յ.Դ. Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ Տիգրան...

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԱՆՀԱՏՈՅՑ ՄՈՒՐՀԱԿՆԵՐԸ ՅԻՇԵՑՆՈՂ ՎԱՒԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՄԸ. MY GRANDMOTHER’S TATTOOS

Յետ-Ցեղասպանութեան իրերայաջորդ հայ սերունդները հետեւեալ կրկնուող պատգամը ստացած են ու ցայսօր կը ստանան երէց սերունդի ներկայացուցիչներէն. սորվէ՛ մեր պատմութիւնը, իմացի՛ր մեր ժողովուրդի կտրած ճամբաներուն լաւ ու դառն երեսները եւ ուխտէ...

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ Ի ՊԱՏԻՒ ՁԵՌՆԱՐԿ

Կիրակի, Դեկտեմբեր 4, 2011-ին, Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Կեդրոնական Կոմիտէն, կազմակերպած էր յատուկ ձեռնարկ մը, ի պատիւ Հիւսիսային Ամերիկայի Կաթողիկէ համայնքի Առաջնորդներուն: Արդարեւ, երկու ամիս առաջ, Նիւ Եորքի մէջ, կատարուած էր...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Դեկտեմբեր 3-4, 2011-ին Պէյրութի մէջ տեղի ունեցաւ Հ.Յ.Դ. կազմա­կերպական կառոյցներու միջ-մարմնական խորհրդաժողովը: Ժողովի ընթացքին ՀՅԴ Բիւրոն ներկայացուց իր գործունէութեան հնգամսեայ ամփոփ տեղեկագիրը, որուն մէջ տեղ գտած էր յաջորդ քառամեակի կուսակցութեան...
Social profiles