ՀԱՄԵՍՏ ՃՈՐՃ ՄԸ` ՈՉ ՀԱՄԵՍՏ ՎԱՍՏԱԿՈՎ

...Եւ հիմա ստիպուած ենք Ճորճ-Գէորգ Աբէլեան մարդուն, գրողին, ուսուցիչին եւ պրպտող-ուսումնասիրողին մասին գրել այն տրամաբանութեամբ ու մօտեցումով, որ ան արդէն հեռացած է ``անցաւոր``էն, ետին թողած բազմաճիւղ ու բազմայարկանի վաստակ մը,...
Social profiles