Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի 37-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ նա­հանգ­նե­րու 37-րդ Շրջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հոկ­տեմ­բեր 21-23, 2011, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ` Փրո­վի­տէն­սի Մաս­նա­ճիւ­ղի, մաս­նակ­ցու­թեամբ` շրջա­նի տա­սը մաս­նա­ճիւ­ղե­րու Ալ­պընիի, Նիւ Եոր­քի, Նիւ Ճըրզիի, Շի­քա­կո­յի, Հա­րա­ւա­յին Ֆլօ­րի­տա­յի, Ուա­շինկ­թը­նի, Պոս­թը­նի,...
Social profiles