ԴԱՐՁԵԱԼ` ԹԱՔՆՈՒԱԾ ՀԱՅԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ ՏՊԱՒՈՐԻՉ, ՅՈՒԶԻՉ ԵՒ ՅՈՒՍԱԴՐԻՉ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

ՊԵՏՐՈՍ ՔՀՆՅ. ՇԻԹԻԼԵԱՆ Երբ այս տար­ուան Յու­լիս 8-ին ``Հայ­րե­նիք`` շա­բա­թա­թեր­թին մէջ  այս նիւ­թի մա­սին յօդ­ուած մը գրե­ցի չէի կրնար պատ­կե­րաց­նել, որ նման ար­ձա­գանգ կրնար ու­նե­նալ: Հե­ռա­ձայ­ներ եղան, յօդ­ուա­ծը վե­րահ­րա­տակ­ուե­ցաւ ու­րիշ...

Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՈՅԻ ԱՆԴԱՄ ԴԱՒԻԹ ԼՈՔԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆ

Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Դա­ւիթ Լոք­եան, քա­նի մը օր­ուայ հա­մար այ­ցե­լեց Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջան: Անոր կ՛ըն­կե­րակ­ցէր, շրջա­նի մօտ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­ցու­ցիչ Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուր­եան: Լոք­եան, որ տա­րի­ներ առաջ, ստանձ­նած էր Գիւ­ղատն­տե­սու­թեան...
Social profiles