ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ.- ՆՈՅԵՄԲԵՐ 12-13-ԻՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺԱՊԱՒԷՆՆԵՐՈՒ ՓԱՌԱՏՕՆ

Յա­ջոր­դա­բար չոր­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով, Պոս­թը­նի մէջ պի­տի կազ­մա­կերպ­ուի հայ­կա­կան ժա­պա­ւ­էն­նե­րու փա­ռա­տօն մը, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հայ Թա­տե­րա­կան Ար­ուես­տի Հիմ­նար­կին` ADAA (Armenian Dramatic Arts Alliance): Այս տար­ուայ փա­ռա­տօ­նը պի­տի կա­տար­ուի յա­ռա­ջի­կայ շա­բա­թա­վեր­ջին, ``Ֆրէշ...

ՍԱԹԱՄԵԱՆ ՏԻՊԱՐԸ…

Փոր­ձենք քայլ պա­հել Գրի­գոր Սա­թամ­եա­նի հետ եւ իր իւ­րա­յա­տուկ ոճով մրո­տել այս քա­նի մը տո­ղե­րը: Սա­թամ­եա­նի մտա­ծե­լա­կեր­պով, հա­ւա­նա­բար տան­տի­կի­նը այս գրու­թիւնը կար­դա­լու ժա­մա­նակ, նա­եւ դա­սա­ւո­րէ օր­ուան լուաց­քը, մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ նա­եւ...
Social profiles