ՀԱՅՐԵՆԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉՆԵՐՈՒ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

  [caption id="attachment_8049" align="aligncenter" width="300" caption="Իննա Մխիթարեան (``Հայրենիք``ի լուսանկարիչ)"][/caption] ԵՐԵՒԱՆ (``Թերթ``).- ``Ֆոթովիզա 2011`` միջազգային լուսանկարչական մրցոյթի եզրափակիչ անցած են չորս հայ լուսանկարիչներ` Իննա Մխիթարեան (``Հայրենիք``ի լուսանկարիչ), Անահիտ Հայրապետեան, Նազիկ Արմէնակեան,...

ՔՈՆԿՐԷՍԷՆ ՆԵՐՍ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԸ

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Յատուկ հաղորդագրութեամբ մը, Ա.Մ.Ն.-ի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 25ին, Հայաստանի վերանկախացման քսանամեակին առթիւ, Քոնկրէսի շէնքին մէջ, կազմակերպուած է պաշտօնական յատուկ ձեռնարկ մը` մասնակցութեամբ 18 քոնկրէսականներու,...

ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ.- ՀԱՅ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԿՐԹԱ­ԿԱՆ ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ԿԱԶՄԱ­ԿԵՐ­ՊՈՒ­ԹԵԱՄԲ ՀԱ­ՅԵ­ՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ ՈՒ­ՍՈՒ­ՑԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒ ԳԻ­ՏԱ­ԺՈ­ՂՈՎ

Շա­բաթ Հոկ­տեմ­բեր 1-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հայ  Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւնը վա­յե­լող Հայ Ազ­գա­յին Կրթա­կան Խոր­հուր­դին, տե­ղի ու­նե­ցաւ մի­օր­եայ հա­ւաք-գի­տա­ժո­ղով, մաս­նակ­ցու­թեամբ շրջա­նի կրթօ­ճախ­նե­րէն (ամէ­նօր­եայ թէ մի­օր­եայ) ժա­մա­նած ու­սու­ցիչ­նե­րու, որոնց կար­գին...

ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐ­ԴԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՒԱՔ` ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐ­ՊՈՒ­ԹԵԱՄԲ ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ Ա.Մ.Ն. ԱՌԱՋ­ՆՈՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԻՆ

Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Առաջ­նոր­դա­րա­նի կրօն­քի կրօ­նա­կան կրթու­թեան Դ. Տա­րե­կան հան­դի­պում-հա­ւա­քը, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հոկ­տեմ­բեր 7-8-ին, Քա­նէ­թի­քէ­թի Սէյնթ Թո­մըս հիմ­նար­կին մէջ: Շուրջ քսան երի­տա­սարդ­ներ ժա­մա­նած Փեն­սիլ­վան­իա­յէն, Նիւ Եոր­քէն, նիւ Ճըրզի­էն, Քա­նէ­թի­քէ­թէն եւ...

ՀՐԱՅՐ ԲԱԶԷ ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ ՇԱՀԵԿԱՆ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Նիւ Եոր­քի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ Մշա­կու­թա­յին Յանձ­նա­խում­բին, Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 23, 2011-ին, Հայ Մշա­կոյ­թի ամս­ուան ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցաւ շա­հե­կան դա­սա­խօ­սու­թիւն մը եւ վեր­ջերս հրա­տա­րակ­ուած ``Եր­կիր 2`` գրքի ներ­կա­յա­ցու­մը:  Դա­սա­խօ­սու­թիւնն...

ԼՈՒՐԵՐ ՆԻՒ ԵՈՐՔԷՆ.- ՊԱՏՄԱԲԱՆ ԱՐԱ ՊԱՊԵԱՆ ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ ԻՐ ՎԵՐՋԻՆ ԳԻՐՔԸ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ` “ՈՒԻԼՍԸՆԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՆ“

Հոկ­տեմ­բեր 7, 2011, Ուր­բաթ օր, երե­կոյ­եան Նիւ Ճըրզիի Սրբոց Ղե­ւոնդ­եանց եկե­ղեց­ւոյ ``Փի­նաճ­եան`` երի­տա­սար­դա­կան սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շնոր­հա­հան­դէ­սը հայ­րե­նի մտա­ւո­րա­կան Արա Պապ­եա­նի վեր­ջին գիր­քի հրա­տա­րա­կու­թեան, որ նուիր­ուած է, այս­պէս կոչ­ուած...
Social profiles