ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԿԱՄՔԸ

ՊԵՏՐՈՍ ՔՀՆՅ. ՇԻԹԻԼԵԱՆ   ``Եր­կին­քը Աս­տու­ծոյ փառ­քը կը պատ­մէ``: Սաղ­մոս 19.1   Այս յօդ­ուա­ծը տար­բեր պի­տի ըլ­լայ նա­խորդ­նե­րէն, այն իմաս­տով, որ հոս պի­տի չխորհր­դա­ծենք անձ­նա­ւոր­ուած Աս­տու­ծոյ մա­սին, որ մեր բո­լոր...
Social profiles