ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ.- ԽՈՏՈՐ ԵՒ ԸՆԴՎԶԵՑՈՒՑԻՉ ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐ

Հայաստանի վերանկախացման կամ անկախութեան վերահաստատման քսանամեակի ձեռնարկերը հասան իրենց աւարտին, շաբաթներ շարունակ հետեւողական պատրաստութիւններէ եւ աշխատանքներէ ետք: Հաւաքներ, գիտաժողովներ, մշակութային բնոյթ ունեցող համոյթներ, ցուցահանդէսներ, յուշանուէրներու բաշխումներ…Այսպէս բեղուն օրեր անցուց Երեւանը:...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ՅՈՅՍԻ՜ ՀԱՅՐԵՆԻՔ, ԼՈՅՍԻ՜ ՀԱՅՐԵՆԻՔ, ԻՄ ՆՈ՛Ր ՀԱՅՐԵՆԻՔ, ՀԶՕ՛Ր ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Գարեգին Քահանայ Պետուրեան Հայրենիք ունենալու գաղափարը դարեր ու հազարամեակներ շարունակ, կեդրոնական տեղ գրաւած է ժողովուրդներու գիտակցութեան մէջ: Ան դարձած է ապահով կեանք ապրելու ու հաստատուելու օրրան: Իշխանութիւն եւ պետութիւն ունենալու...
Social profiles