ԲԱՐԵՒ

ՀԱԶ­ՐՕ   -Բա­րեւ =Ող­ջոյն -Արե­գը վե­րա­դար­ձա՞ւ =Նո­րէ՞ն -ին­չո՞ւ ոչ =Տա­կա­ւին.   -Ազ­դան­շան­նե­րը             պէտք չէ՞ մաքր­ուին =Կա­րի­քը չկայ -կրնա՞ն կար­դալ =Անա­սուն­նե՞­րը.   -Կի­սա­փուլ տուն­ե­րէն             ծուխ կը մխա՞յ =Նա­խորդ դա­րու...
Social profiles