ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ 20-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք ամ­բող­ջա­կան թղթակ­ցու­թիւնը, Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման առ­թիւ կա­տար­ուած ձեռ­նար­կին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­կու շա­բաթ առաջ, Նիւ Եոր­քի մէջ:  Ուր­բաթ Սեպ­տեմ­բեր 23ին Նիւ Եոր­քի ``Սիփր­ի­ա­նի`` սրա­հում, տե­ղի ու­նե­ցաւ շքեղ...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԻ ՇՔԵՂ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

[caption id="attachment_7791" align="aligncenter" width="300" caption="Լուսանկար Իննա Մխիթարեանի"][/caption] Երե­ւա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ, անց­եալ Չո­րեք­շաբ­թի, Սեպ­տեմ­բեր 21-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման քսա­նամ­եա­կին նուիր­ուած տո­ղանցք-զօ­րա­հան­դէսն ու երե­կոյ­եան գե­ղար­ուես­տա­կան բնոյթ ու­նե­ցող հա­ւ­ա­քը ``Հան­րա­պե­տու­թիւն``...

ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԸԼԼԱԼՈՎ ՊՈՍԹԸՆԻ ՔԵՐՄԷՍԸ ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ

Անց­եալ տա­րի տրուած էր ազ­դան­շա­նը Պոս­թը­նի Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Կեդ­րո­նի քեր­մէ­սին: Այս տա­րի ալ, նոյն­քան խան­դա­վա­ռու­թեամբ կա­տար­ուե­ցաւ քեր­մէ­սը, Սեպ­տեմ­բեր 9,10 եւ 11, 2011ին: Ար­դա­րեւ, աւե­լի քան հինգ հա­զար այ­ցե­լող­ներ...

ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐ ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՄԱՍԵԱՆԻ ԵԼՈՅԹԸ ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ

Հոկ­տեմ­բեր 5, 2011-ին, Պոս­թը­նի Քէյմպ­րիճ թա­ղա­մա­սի հռչա­կա­ւոր ``Ռե­կա­թա­պար`` (``Չարլզ`` պան­դոկ) սրա­հին մէջ, ելոյթ պի­տի ու­նե­նայ հայ­րե­նի դաշ­նա­կա­հար Տիգ­րան Հա­մաս­եան: Ան պի­տի ներ­կա­յաց­նէ իր վեր­ջին խտա­սա­լի­կը` ``Fable`` (``Առակ``), որուն մէջ կը...

“ԵՐԱԶԱՐԹ“ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԿԸ ԿԱՏԱՐԷ

Պոս­թը­նի ``Երա­զարթ`` հիմ­նար­կը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ վեր­ջերս օժան­դա­կու­թիւն հայ­թայ­թած է Գիւմրիի ``Ար­շակ Բրուտ­եան`` երաժշ­տա­նո­ցին: Ար­դա­րեւ, տաս ջու­թակ, եր­կու կի­թառ եւ չորս փո­ղա­յին գոր­ծիք­ներ (եր­կու թրոմ­պոն, մէկ թրամ­փէթ եւ մէկ քլա­րի­նէթ)...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ.- ԽՈՏՈՐ ԵՒ ԸՆԴՎԶԵՑՈՒՑԻՉ ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐ

Հայաստանի վերանկախացման կամ անկախութեան վերահաստատման քսանամեակի ձեռնարկերը հասան իրենց աւարտին, շաբաթներ շարունակ հետեւողական պատրաստութիւններէ եւ աշխատանքներէ ետք: Հաւաքներ, գիտաժողովներ, մշակութային բնոյթ ունեցող համոյթներ, ցուցահանդէսներ, յուշանուէրներու բաշխումներ…Այսպէս բեղուն օրեր անցուց Երեւանը:...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ՅՈՅՍԻ՜ ՀԱՅՐԵՆԻՔ, ԼՈՅՍԻ՜ ՀԱՅՐԵՆԻՔ, ԻՄ ՆՈ՛Ր ՀԱՅՐԵՆԻՔ, ՀԶՕ՛Ր ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Գարեգին Քահանայ Պետուրեան Հայրենիք ունենալու գաղափարը դարեր ու հազարամեակներ շարունակ, կեդրոնական տեղ գրաւած է ժողովուրդներու գիտակցութեան մէջ: Ան դարձած է ապահով կեանք ապրելու ու հաստատուելու օրրան: Իշխանութիւն եւ պետութիւն ունենալու...

ՄԵԾ ԲԱՑԱԿԱՆ…

Նիւ Եորքաբնակ վեթերան լուսանկարիչ Ռոպէրթ Կարապետեանը, խմբագրութեանս տրամադրութեան տակ դրած է այս իւրայատուկ լուսանկարաշարքը, որ կը ներկայացնէ ``Հանրապետութիւն`` հրապարակի վերջին քսան տարիներու մեծ բացական` Լենինի վիթխարի արձանը: Արուեստ եւ քաղաքականութիւն...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ “ԱՅՈ՛“Ն

Քսան տարիներ արդէն իսկ թաւալած են այդ թուականէն: Սեպտեմբեր 21, 1991.- Յիշատակելի եւ անմոռանալի օր…մերթ տարօրինակ, մերթ զգացական…անկասկածօրէն գեր-զգացական: Յետդարձ ակնարկ մը կատարելով, զարմանալի կը թուի այդ օրուան կազմակերպուած հանրաքուէն,...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան 10-րդ պատգամաւորական ժողովը տեղի ունեցաւ 5-10 սեպտեմբեր 2011-ին` Ծաղկաձորի մէջ, Հայաստան, մասնակցութեամբ շրջանային եւ մեկուսի 18 շրջաններէ 57 պատգամաւորներու եւ 35 հրաւիրեալներու, որոնց կարգին` Իրանի Հայ...
Social profiles