ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԱՔԻ ՀԱՅԱԲՆԱԿ ՀԱՎՐԷՍՔ ԳԻՒՂԻՆ ՄԷՋ ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻ

Իրա­քի Հա­յոց Թե­մի Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նէն յատուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, կը տեղեկանանք թէ Իրա­քա­հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Աւագ Արք. Ասա­տուր­եան այե­լած է հիւ­սիւ­սա­յին Իրա­քի քրտա­կան ինք­նա­վար մար­զի հայ­կա­կան բնա­կա­վայ­րե­րեն ու թե­մա­կան ծու­խե­րը: Այս...

ԵՐԵՒԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

Լուսանկարնները` ԻՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆի Շա­բաթ­նե­րէ ի վեր, Երե­ւա­նի կեդ­րո­նա­կան շրջան­նե­րէն ներս, կա­ռոյց­նե­րու  ար­տա­քին տես­քի վե­րա­կանգն­ման աշ­խա­տանք­ներ կը կա­տար­ուին: Այս­պէս, կը լուաց­ուին տու­ֆով շին­ուած պա­տե­րը, այլ շէն­քեր կը ներկ­ուին: Ծրագ­րի նպա­տա­կը հա­յոց...
Social profiles