Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՏԱԹԵՒ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ 25-ՐԴ ՀԱՒԱՔԸ

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ  Առաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ` Անու­շա­ւան եպս. Դանի­էլ­եա­նի, տե­ղի ու­նե­ցաւ ``Տա­թեւ`` հիմ­նար­կի ամառ­նա­յին 25-րդ հա­ւա­քը: 56 աշա­կերտ­ներ (մե­ծա­մաս­նու­թեամբ 13-18...
Social profiles