ՓՐՈՎԻՏԵՆՍԻ ՄԷՋ Հ. Օ. Մ.-Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի 91-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

47 Պատ­գա­մա­ւոր­ներ, ունկն­դիր­ներ եւ հիւ­րեր 23 մաս­նա­ճիւ­ղե­րէ ան­գամ մը եւս իրենց ուխ­տը վե­րա­նո­րո­գե­ցին հա­յե­ցի դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան, որ­բին ու կա­րօտ­եա­լին օժան­դա­կե­լու ու բո­վան­դակ ու­ժա­կա­նու­թիւն ի սպաս դնե­լու Հայ Ժո­ղո­վուր­դի բա­րօ­րու­թեան եւ կեն­սու­նա­կու­թեան...
Social profiles