ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Մէ­կի դէմ 43 ձայ­նի տարբերութեամբ, Ա.Մ.Ն. Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թեանց յանձ­նա­խում­բը, Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան լի­ա­զօ­րու­թիւն շնոր­հեց Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թե­նէն պա­հան­ջե­լու, որ Թուրք­իոյ տա­րած­քին, քրիս­տոն­եա­նե­րու պատ­կա­նող եկե­ղե­ցի­ներ վե­րա­դարձ­ուին իրենց տէ­րե­րուն: Քոնկ­րէ­սա­կան­ներ...
Social profiles