ԹՈՒԱ­ԿԱՆ­ՆԵՐ…

ԹԱԹՈՒԼ ՍՈՆԵՆՑ-ՓԱՓԱԶԵԱՆ Հա­զա­րամ­եակ­նե­րու բո­վէն ան­ցած մեր պատ­մու­թեան չա­փա­նի­շով, տաս­նամ­եակ­ներ կրնան դիւ­րաւ անն­կատ անց­նիլ. այ­սու­հան­դերձ, ճա­կա­տագ­րա­կան ժա­մա­նակ­նե­րու ճշգրի՛տ ար­ժե­ւո­րու­մը կը ստի­պէ մեզ կանգ առ­նե­լու եւ ակ­նա­ծան­քով կեդ­րո­նա­նա­լու պատ­մա­կան կշիռ ու­նե­ցող թուա­կան­նե­րու...

Հ.Օ.Մ.-Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԷ ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹԻ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան շրջա­նի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու աւե­լի քան 144 աշա­կերտ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան Հ.Օ.Մ.-ի Արե­ւել­եան շրջա­նի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած շա­րադ­րու­թեան մրցու­մին: Շա­րադ­րու­թեան մրցու­մի այս տար­ուան նիւ­թը հե­տեւ­եալն էր: Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա....

ԱՐԴԱ՞Ր ԹԷ ԲԱՐԳԱՒԱՃ ՅԱՂԹԱՆԱԿ

[caption id="attachment_7175" align="aligncenter" width="300" caption="Ռումանացի հանրածանօթ ծաղրանկարիչ Ֆլորին Պալապան, որ բնակութիւն հաստատած է Լիւքսեմպուրկի մէջ, մտայղացումը ունեցած է այս ծաղրանկարին: Հետաքրքրականը այն է թէ, այս գործը պատրաստուած էր ընտրութիւններու նախօրեակին...

ՍԼԱՔ.- ԽՐԱՏ ՏՈՒՈՂԸ ԻՄԱՍՏՈՒՆ Կ՛ԸԼԼԱՅ

Խրատ տուողը իմաստուն կ՛ըլլայ, կ՛ըսեն: Նախագահ Օպամա Երեքշաբթի օր անգամ մը եւս ապացուցեց, որ իմաստուն մէկն է, որովհետեւ խրատեց Սուտանի հակամարտ կողմերը` հիւսիսցիներն ու հարաւցիները, որպէսզի վերջ տան սահմանային գօտիին...
Social profiles