ՀԱՅ ՏԱՂԱՆԴԱՒՈՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՄԵՐԳ

Ար­դէն աւան­դոյթ է դար­ձել ամէն տա­րի Նիւ Եոր­քում կազ­մա­կեր­պել հա­մերգ-մրցոյթ` հայ տա­ղան­դա­ւոր եր­խա­նե­րի ու­ժե­րով: Աւան­դա­կան եր­րորդ հա­մեր­գը կա­յա­ցաւ Մա­յիս 29-ին Նիւ Եոր­քի հան­րա­ճա­նաչ ``Մեր­կին`` հա­մեր­գաս­րա­հում, որ նուիր­ուած էր Հ.Հ. Ան­կա­խու­թեան...

ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՒ …ՀՐԱԺԵՇՏ

Նախ­քան հրա­ժեշտ առ­նե­լը, Հա­յաս­տա­նի մօտ, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան, տի­կին Մա­րի Եո­վա­նո­վիչ կա­տա­րած է կարգ մը այ­ցե­լու­թիւն­ներ ու տե­սակ­ցու­թիւն­ներ, որոնց միտք բա­նին եղած են գոր­ծըն­թա­ցի ան­խախտ շա­րու­նա­կու­թիւնը, յաչս թէ՛ ներ­քին եւ...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

1975-1990 տարիներու Լիբանանի քաղաքացիական ծանօթ տագնապը, գաղութի ազգային, յարանուանական ու միութենական բոլոր հաստատութիւններուն կարգին, ելեւմտական դժուար կացութեան առջեւ կը դնէր «Համազգային»ի  կրթական եւ հրատարակչական կառոյցները։ Այս կառոյցներուն հայանուէր առաքելութիւնն ու...
Social profiles