ՈԳԵԿՈՉԵՆՔ 1.500.000 ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԸ

Ամ­եակ մը եւս… Այս տա­րի ալ հա­յոր­դին, մի­ա­կամ ու­ժով եւ մի­աց­եալ կո­չով պի­տի նշէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 96-ամ­եա­կը: Մայ­րա­քա­ղաք Երե­ւա­նէն մին­չեւ աշ­խար­հի հե­ռա­ւոր ծա­գե­րէն ներս, հա­յու­թիւնը մի­աս­նա­կան ու վճռա­կամ շար­քե­րով, պի­տի...
Social profiles