ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԶԱՏԻԿԸ

Զար­մա­նա­լի զու­գա­դի­պու­թի՞ւն…ճա­կա­տա­գի՞ր: Կեանք բնա­գա­ւա­ռը կազ­մող ժա­մա­նա­կին ե՛ւ ժա­մա­կան դրու­թիւնը, իր ժա­մե­րով, վայրկ­եան­նե­րով, երկ­վայրկ­եան­նե­րով եւ ակն­թարթ­նե­րով այս տա­րի իւ­րա­յա­տուկ եւ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին կա­ցու­թիւն մը ստեղ­ծած է: Ար­դա­րեւ, պատ­մու­թեան մէջ, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով,...
Social profiles