ԱԶՆԱՒՈՒՐ ՊԻՏԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԻ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

Հա­յոց Օգ­նու­թեան Հիմ­նար­կը (FAR.- Fund for Armenian Relief) յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ, յա­ռա­ջի­կայ Մա­յիս 20-ին, պի­տի պատ­ուէ հան­րահռ­չակ եր­գիչ` Շարլ Ազ­նա­ւու­րը, որ միշտ ալ հպար­տու­թեամբ յայտ­նած է թէ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ «ՄԱՅՐ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՑ ԱՆԴԱՄԱՐՇԱՒ

Նիւ Եոր­քի Հայ Օգ­նու­թեան  Միու­թեան ’’Մայր’’ մաս­նա­ճիւ­ղի  տա­րե­կան  ան­դա­մար­շա­ւը տե­ղի ու­նե­ցաւ, Կի­րա­կի, Մարտ 20-ին, կ.ե. Ժամր 3:00 -ին   ընկհ.Ռօ­զի­թա Պո­յաճ­եա­նի բնա­կա­րա­նէն ներս: Ան­դա­մար­շա­ւին նպա­տա­կը` մտեր­միկ հան­դի­պում մը ու­նե­նալ բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րուն...

ՏԷՐ ԶՕՐԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ…ՈՒՐԱՑՈՒՄԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ՃԱՆԱՉՈՒՄ

Գալիֆորնիոյ մէջ, վերջերս կազմակերպուած ’’Տէր Զօրէն մինչեւ Ծիծեռնակաբերդ’’ խորհրդաժողովին, Հայոց Ցեղասպանութեան կազմակերպիչներէն Ճեմալ Փաշայի թոռնիկը` Հասան Ճեմալը, անգամ մը եւս իբրեւ յառաջադէմ եւ այլախոհ գաղափարներու տէր լրագրող, իր վրայ կեդրոնացուց...
Social profiles