ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 14-ՐԴ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԸ

Լուսանկարները` Պետօ Տէր Պետրոսեանի Ամե­րի­կա­յի Հայ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան կազ­մա­կեր­պած 14-րդ տա­րե­կան 7-օր­եայ նա­ւապ­տոյ­տը ճամ­բայ ելաւ Ֆլո­րի­տա­յէն Յուն­ուար 21ին: Աւե­լի քան 1.100 հա­յոր­դի­ներ, փա­խուստ տա­լով ձմեռ­ուայ սառ­նա­մա­նի­քէն ու ամե­նօր­եայ թոհ ու...

ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԷՆ…ՄԱՐՏ ՄԷԿԵԱՆ ՀՈԳԵՐ

 Սում­կա­յի­թի եւ Պաք­ուի հա­յու­թեան ոչն­չա­ցու­մը խորհր­դան­շող օր յայ­տա­րար­ուած է Փետր­ուար 28-ը: Օր մը, որ հա­մա­պա­տաս­խան ու ազ­դե­ցիկ ճի­գե­րով, իրա­զեկ կը պա­հէ մի­ջազ­գա­յին հան­րա­յին կար­ծիքն ու բո­լոր պե­տու­թիւն­նե­րը, մատ­նան­շե­լով Ատր­պէյ­ճա­նի բո­լոր...

Հ.Մ.Ը.Մ.- Ի ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԵՐԵՔ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՋ ԴԻՒԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու շրջա­նը հիւ­րըն­կա­լեց Հիւ­սիւ­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Երեք Շրջան­նե­րու Միջ-Դիւա­նա­յին 8-րդ Ժո­ղո­վը Փետր­ուար 12, 2011 ին, Հայ­րե­նիք շէն­քէն ներս, Ուա­թըր­թաուն, Մա­սա­չու­սէց: Արե­ւել­եան Շրջա­նի, Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ բա­րի գա­լուս­տի խօս­քե­րով...

ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՍԿՍԱ՞Ծ Է ԱՐԴԵՕՔ (ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ, ԳԱՂԱՓԱՐԻ ԶԷՆՔԵՐՈՎ)

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ Փետրուար 28, 2011 vproodian@gmail.com Տեղ մը կարդացած, կամ տեղէ մը լսած եմ հետեւեալը. օր մը Այնշթայնին հարցուցած են, թէ ի՞նչ կը մտածէ, Երրորդ համաշխարհային պատերազմին ի՞նչ զէնքեր պիտի...
Social profiles