ՏՈՄՍ.- ՔԱԶԱՖԻԻ ԹՌՉՈՂ… ՀՐԱՍԱՅԼԵՐԸ

          Մ.Ա.Կ.-ի Ապահովութեան Խորհուրդը որոշեց (ընդառաջելով Արաբական Լիկայի թախանձանքին) Լիպիոյ վերեւ հաստատել »թռիչքի համար արգիլեալ գօտի«: (90ականներուն, Իրաքի վերեւ նման որոշում առանց հրաւէրի եղած էր. հիմա դարը փոխուած է):          ...

Հ.Օ.Մ.-Ի ԿՈՉԸ` ՃԱՓՈՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԷՏԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը յատուկ շտապ հաղորդագրութեամբ մը կը տեղեկացնէ թէ Ճափոնը հարուածած երկրաշարժէն ետք, Հ.Օ.Մ.-ը կապ հաստատած է արտերկրի մէջ Ճափոնի ներկայացուցիչներուն հետ եւ ցաւակցութիւն յայտնելէ ետք բնական...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.-ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ Է ԵՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱՆԿԻՒՆԷՆ ՈՒԺ ՉՈՒՆԻ

Մարտ 16, 2011-ին կը լրանայ Ռուսիոյ Ընկերվարական Դաշնակցային Խորհրդային Հանրապետութեան կառավարութեան եւ Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովի կառավարութեան միջեւ 16 Մարտ 1921-ին կնքուած տխրահռչակ համաձայնագիրին 90-ամեակը: Այս առիթով Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն...

ԱՊՕՐԻՆԻ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐ ԵՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

Մարտ 16, 1921-ին ստորագրուած Մոսկուայի պայմանագիրը միակը չէ, իր հարցական կարգավիճակով եւ դրութեամբ: Արդարեւ Դեեկտեմբեր 1920-էն Հոկտեմբեր 1921…տաս ամիսներու ընթացքին, երեք պայմանագրեր ստորագրուեցան: Առաջինը` Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը ( Դեկտեմբեր 3, 1920-ին),...

Սլաք.- ԳԻՒՏԱՐԱՐՆԵՐ…

Մար­դիկ եր­բեմն կ՛ու­նե­նան հե­տե­ւեալ մտա­ծու­մը.- ``Երա­նի թէ ապ­րած ըլ­լա­յի այ­սինչ դա­րուն...``: Ես պի­տի չու­զէի ապ­րիլ որե­ւէ այլ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մէջ, որով­հե­տեւ այ­սօր­ուան ժա­մա­նա­կը ան­գե­րա­զան­ցելի­օ­րէն նա­խան­ձե­լի է. բախ­տա­ւոր­ուած ենք գիւ­տա­րար... պե­տա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րով,...

ՀԱՅ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԵՆԷՆ ՆԵՐՇՆՉՈՒԱԾ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՆՈՐ ԳԻՐՔԻ ՄԸ ԴԱՍԵՐԸ՝ ԱՄԷՆ ՏԱՐԻՔԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

Մարտ 2011ին, «Մարշալ Գէվընտիշ» հրատարակչատունը անգլիախօս ընթերցողի սեղանին կը դնէ հայկական հէքեաթ մը՝ ամերիկահայ գրագիտուհի Լուսին Գասպարեանի մշակումով ու մոսկուացի արուեստագիտուհի Մարիա Զայքինայի նկարազարդումով:  «Որկրամոլ ճնճղուկը. հայկական հէքեաթ մը» «The...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.Օ.Մ.-Ի ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՕՐԵԱՅ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Շա­բաթ, Փետր­ուար 12-ին, Պոս­թը­նի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, կա­տար­ուե­ցաւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Օ.Մ.-ի երի­տա­սար­դա­կան մի­օր­եայ հա­մա­գու­մա­րը: Քա­ռա­սուն աշա­կերտ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան այս հա­մա­գու­մա­րին, որ կ՛ընդգր­կէր քա­նի մը դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ, զրոյց­ներ, հարց-պա­տաս­խան եւ  կլոր-սե­ղան: Հա­մա­գու­մա­րին բա­ցու­մը...

ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՈՒԱՆ ՆՇՈՒՄ

Հայաստանի մէջ, մեծ խանդավառութեամբ կը նշուի կանանց միջազգային օրը, որ փաստօրէն Մարտ 8էն մինչեւ Ապրիլ 7-ը տեւող տօնական Փառատօն մըն է:  Այսպէս, Հայաստանի Ազգային Ժողովի որոշումով, պետական տօներու շարքին աւելցուած...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ.- ԽԱՉԻԿ ԴԱՇՏԵՆՑԻ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ

Ուր էլ քայլեմ, ուր էլ գնամ` նոյն արեւն է հսկում երգիս, Արարատի ստուերները դրօշի պէս ընկած գրքիս, Արագածի գագաթները աչքերիս մէջ յաւէտ կանգուն, Մեր զեփիւռը դէմքիս վրայ, եւ մեր գինու...

ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ…ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

'' Կի­նը կրնայ եր­կար ատեն խո­րա­պէս տա­ռա­պիլ: Այր մարդն ան­կա­րող է այդ բա­նին. կա՛մ տա­ռա­պան­քէն կը մեռ­նի, կամ կը մոռ­նայ զայն…''  Սրբու­հի Տիւ­սաբ  Փա­փուկ սե­ռը յար­գե­լու, պատ­ուե­լու եւ անոր ար­ժա­նիք­նե­րը...
Social profiles