ՐԱՖՖԻ ՅՍՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ ԴԱԴՐԵՑՈՒՑ ՀԱՑԱԴՈՒԼԸ

Խորհրդանշական հացի օրհնութեամբ, ’’Ժառանգութիւն ’’ կուսակցութեան առաջնորդ Րաֆֆի Յովհաննէսեան Մարտ 30ին դադրեցուց հացադուլը: ’’Ազատութեան’’ հրապարակին վրայ, ան իր ուղերձը սկսաւ Մահաթմա Կանտիի հետեւեալ խօսքերով. «Նախ կ՛անտեսեն քեզ, ապա կ՛արհամարհեն, այնուհետեւ...

ՀԱՅ ՏՆՏԵՍԱԳԷՏ ՏԱՐՕՆ ԱՃԵՄՈՂԼՈՒ ՄԵՐԺԵՑ ԱՆԳԱՐԱՅԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

Իս­թամ­պուլ (’’Մի­լի­յէթ ’’, ’’Հիւ­րի­յէթ ’’).- Վեր­ջերս, Պոլ­սոյ մէջ կա­յա­ցած ’’Ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հի մէջ Թուրք­իոյ նա­խա­ձեռ­նո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը’’ գի­տա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին, Թուրք­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ահ­մետ Տա­ւու­թօղ­լու, յայտ­նած էր թէ Փա­րի­զի մէջ, դիւա­նա­գի­տա­կան բարձր...

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ ԵՒ …ՄԵՐԺՈՒՄ

Մարտ 22-ի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նիս­տին, Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թիւնը ներ­կա­յա­ցու­ցած էր Հա­յաս­տա­նի ընտ­րա­կան օրէնս­գիր­քին մէջ փո­փո­խու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու նա­խա­գիծ մը: Քա­նի մը օր ետք, այդ մի­եւ­նոյն Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վը ըն­դու­նած էր ընտ­րա­կան օրէնսդ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու...

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑ… ՀԱՅԵՐԷՆԸ ՊԱՐՏՈՒԵՑԱՒ

  Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան Ոտ­նագն­դա­կի «խենթ»եր, յատ­կա­պէս այս մրցու­մին` Հա­յաս­տան - Ռու­սաս­տան (0-0), մղոն­ներ ճամ­բոր­դած ու նոյ­նիսկ ովկ­ի­ա­նոս­ներ կտրած էին, ժա­մա­նե­լու հա­մար Երե­ւան: Սա­կայն այդ­չափն ալ բա­ւա­րար ու գո­հա­ցու­ցիչ չէր:...
Social profiles