«էԼԵՄԸՆԹ» … ԵՒ «ԷԼԵԿԸՆԹ»

Զար­մա­նա­լի վեր­նա­գիր… Սա­կայն երբ ըն­թեր­ցո­ղին բա­ցատ­րենք եւ ներ­կա­յաց­նենք Լոս Ան­ճե­լը­սի «Էլե­մընթ» հա­մոյ­թը, ոչ մէկ զար­մանք պի­տի մնայ, ոչ ալ որե­ւէ խո­չըն­դոտ` հա­յոց լեզ­ուի պա­հա­պան­նե­րուն հա­մար: Այո`…«Էլե­մընթ»ը «Էլե­կընթ» է…Տարր մը, վա­յե­լուչ...

ՄՕՏԱԿԱՅ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ… ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒԱԾ ”ԲԱԲԳԷՆ ՍԻՒՆԻ” ԱԿՈՒՄԲԻ .- ”ԱՅՍ ԿԵԴՐՈՆԸ ԿԱՐԻՔԸ ՈՒՆԻ ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆ ԳՈԻՐԳՈՒՐԱՆՔԻ” ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆԻ ”ԲԱԲԳԷՆ ՍԻՒՆԻ” ԱԿՈՒՄԲԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՎԱՉԻԿ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

Լուսանկարներ` Մարտօ ''Բաբ­գէն Սիւ­նի'' ակում­բը` հիմն­ուած, ու տաս­նամ­եակ­նե­րէ ի վեր կեն­սու­նակ պահ­ուած տեղ­ւոյն Հ.Յ.Դ. կո­մի­տէ­ու­թեան կող­մէ որ­պէս Պոս­թը­նի մէջ գոր­ծող քոյր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ժո­ղո­վաս­րահ, ժա­մադ­րա­վայր ու հան­դի­սաս­րահ:  Այս կա­ռոյ­ցը, իր առա­ջին...
Social profiles