Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.Օ.Մ.-Ի ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՕՐԵԱՅ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Շա­բաթ, Փետր­ուար 12-ին, Պոս­թը­նի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, կա­տար­ուե­ցաւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Օ.Մ.-ի երի­տա­սար­դա­կան մի­օր­եայ հա­մա­գու­մա­րը: Քա­ռա­սուն աշա­կերտ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան այս հա­մա­գու­մա­րին, որ կ՛ընդգր­կէր քա­նի մը դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ, զրոյց­ներ, հարց-պա­տաս­խան եւ  կլոր-սե­ղան: Հա­մա­գու­մա­րին բա­ցու­մը...

ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՈՒԱՆ ՆՇՈՒՄ

Հայաստանի մէջ, մեծ խանդավառութեամբ կը նշուի կանանց միջազգային օրը, որ փաստօրէն Մարտ 8էն մինչեւ Ապրիլ 7-ը տեւող տօնական Փառատօն մըն է:  Այսպէս, Հայաստանի Ազգային Ժողովի որոշումով, պետական տօներու շարքին աւելցուած...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ.- ԽԱՉԻԿ ԴԱՇՏԵՆՑԻ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ

Ուր էլ քայլեմ, ուր էլ գնամ` նոյն արեւն է հսկում երգիս, Արարատի ստուերները դրօշի պէս ընկած գրքիս, Արագածի գագաթները աչքերիս մէջ յաւէտ կանգուն, Մեր զեփիւռը դէմքիս վրայ, եւ մեր գինու...

ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ…ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

'' Կի­նը կրնայ եր­կար ատեն խո­րա­պէս տա­ռա­պիլ: Այր մարդն ան­կա­րող է այդ բա­նին. կա՛մ տա­ռա­պան­քէն կը մեռ­նի, կամ կը մոռ­նայ զայն…''  Սրբու­հի Տիւ­սաբ  Փա­փուկ սե­ռը յար­գե­լու, պատ­ուե­լու եւ անոր ար­ժա­նիք­նե­րը...

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 14-ՐԴ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԸ

Լուսանկարները` Պետօ Տէր Պետրոսեանի Ամե­րի­կա­յի Հայ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան կազ­մա­կեր­պած 14-րդ տա­րե­կան 7-օր­եայ նա­ւապ­տոյ­տը ճամ­բայ ելաւ Ֆլո­րի­տա­յէն Յուն­ուար 21ին: Աւե­լի քան 1.100 հա­յոր­դի­ներ, փա­խուստ տա­լով ձմեռ­ուայ սառ­նա­մա­նի­քէն ու ամե­նօր­եայ թոհ ու...

ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԷՆ…ՄԱՐՏ ՄԷԿԵԱՆ ՀՈԳԵՐ

 Սում­կա­յի­թի եւ Պաք­ուի հա­յու­թեան ոչն­չա­ցու­մը խորհր­դան­շող օր յայ­տա­րար­ուած է Փետր­ուար 28-ը: Օր մը, որ հա­մա­պա­տաս­խան ու ազ­դե­ցիկ ճի­գե­րով, իրա­զեկ կը պա­հէ մի­ջազ­գա­յին հան­րա­յին կար­ծիքն ու բո­լոր պե­տու­թիւն­նե­րը, մատ­նան­շե­լով Ատր­պէյ­ճա­նի բո­լոր...

Հ.Մ.Ը.Մ.- Ի ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԵՐԵՔ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՋ ԴԻՒԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու շրջա­նը հիւ­րըն­կա­լեց Հիւ­սիւ­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Երեք Շրջան­նե­րու Միջ-Դիւա­նա­յին 8-րդ Ժո­ղո­վը Փետր­ուար 12, 2011 ին, Հայ­րե­նիք շէն­քէն ներս, Ուա­թըր­թաուն, Մա­սա­չու­սէց: Արե­ւել­եան Շրջա­նի, Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ բա­րի գա­լուս­տի խօս­քե­րով...
Social profiles