ՋՈՒՐԸ ԿԵԱՆՔ Է … ԱՐՑԱԽՆ ԱԼ

Բազմիցս նշուած է թէ Արցախը ունի հիմնական երկու մարտահրաւէր.- Առաջին՝ պաշտպանութեան համակարգի զարգացում եւ բարեկարգում: Երկրորդ՝ կառուցում եւ վերաբնակեցում: Այս զոյգ մարտահրաւէրները կարելի է յաղթահարել, երբ գոյութիւն ունի հաստատ եւ...
Social profiles