ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏՕՆԵՑ ՎԵՐԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ 19-ԱՄԵԱԿԸ

Երե­ւան.- Յա­տուկ հան­դի­սու­թիւն­նե­րով եւ ձեռ­նարկ­նե­րով, Երեք­շաբ­թի, Սեպ­տեմ­բեր 21-ին նշուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խաց­ման 19-ամ­եա­կը: Այս յի­շա­տա­կե­լի տօ­նի կա­պակ­ցու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը, երկ­րի բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօն­եա­նե­րու հետ, այ­ցե­լեց Եռաբ­լուր եւ ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղեց ան­յայ­տա­ցած ազա­տա­մար­տիկ­նե­րու յի­շա­տա­կը...
Social profiles