22 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ…ՓԵՏՐՈՒԱՐ 27-29-ԻՆ ՊԱՏԱՀԱԾ ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԻ ՍՊԱՆԴԸ

Սում­կա­յի­թի մէջ ին­կած ան­մեղ զո­հե­րը այ­սօր՝ սպան­դէն 22 տա­րի ետք, յա­տուկ պատ­գամ մը ու­նին փո­խան­ցե­լիք: Ար­դա­րեւ, 22 տա­րի առաջ, այս օրե­րուն, Ատր­պէյ­ճա­նի Սում­կա­յիթ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նի հա­յու­թեան ջար­դը:...

ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԵԱՆ ՍՊԱՆԴ՝ ԽԺԴԺՈՒԹԵԱՆ ԱՒԱՆԴ

Քա­նի մը օրեր միայն, իրար­մէ կը բաժ­նէ Ար­ցախ­եան շար­ժու­մին սկզբնա­ւո­րու­թեան եւ վե­րած­նուն­դի օր­ուան (Փետր­ուար 20, 1988) նշումն ու Ատր­պէյ­ճա­նի Սում­կա­յիթ քա­ղա­քին մէջ, հա­զիւ շա­բաթ մը ետք՝ Փետր­ուար 28, 1988ին տե­ղի...

«Ո’Չ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ»… ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ելեկտ­րա­նա­մա­կի (www.notoprotocols.net) մի­ջո­ցաւ թէ անձ­նա­պէս կեդ­րո­նա­տե­ղի­ներ այ­ցե­լե­լով, մայ­րա­քա­ղաք Երե­ւա­նէն մին­չեւ հե­ռա­ւոր գաղ­թօ­ճախ­ներ, ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու հա­ւա­քը կը շա­րու­նակ­ուի.- «Ո°չ Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն» բո­ղոք-նա­մակ մը յղե­լով Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պատգա­մա­ւոր­նե­րուն: Երե­ւա­նի Զէյ­թուն...

ՆՇՄԱՐ.- ՀԻՄԱ ՋԱՐԴՈՒԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԱՖՂԱՆՆԵՐՈՒՆՆ Է

Աֆղանիստանի մէջ« ընդդիմադիրներ ու ահաբեկիչներ հետապնդելու նպատակով« ՆԱԹՕի դաշնակից ուժերը տարեսկիզբին կանաչ լոյս ստացան սաստկացնելու »Թալեպան«ներուն դէմ ռազմական գործողութիւնները: Փետրուարի կէսերուն« գործադրութեան դրուեցաւ »Մուշթարաք« անունով գործողութիւն մը« որուն առաջին թիրախն...
Social profiles