ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏ ԹԻՒ 13

Յուն­ուար 16, 2010, Ֆորթ Լօ­տըր­տէյլ…Հա­մե­մա­տա­բար աւե­լի ան­ծա­նօթ եւ Ֆլո­րի­տա­յի սիրտ քա­ղա­քին՝ Մա­յամի­ին գրե­թէ փա­կած ըլ­լա­լուն կամ չը­սե­լու հա­մար ար­ուար­ձան մը ըլ­լա­լուն պատ­ճա­ռաւ, հա­մե­մա­տա­բար անի­կա աւե­լի շու­քի տակ մնա­ցած է: Այ­ցե­լո­ղին...

ՀԻՆ ԱՆՈՒՐՋՆԵՐ

Իմ հոգու խորքում Անհուն ձգտումով, Խելքամաղ անող քո սէրն եմ զգում, Այրւում է հոգիս Հմայքիդ հրում, Դեռ քո աչքերի կարօտն եմ տենչում... Մեր գտած, խլուած, Անցեալի սիրով, Սահում է քիչ-...

ՏԻԹՐՈՅԹ.- ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶԻ

Վեր­ջերս գա­ղու­թիս մէջ նա­խան­ձե­լի եւ յատ­կան­շա­կան երե­ւոյթ­ներէն մէ­կը կա­րե­լի է նկա­տել տա­կաւ աճող սէ­րը հայ գրա­կա­նու­թեան նկատ­մամբ ներ­կա­յու­թիւնը գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան: Այս նա­խա­ձեռնու­թիւնը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն գա­ղու­թիս կեան­քին մէջ ծնունդ առաւ շնոր­հիւ...

ԱՅՍ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ.- ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ

[caption id="attachment_3324" align="alignleft" width="150" caption="«Չարլզ եւ Էլի­զա­պէթ Քե­նոս­եան» ամպի­ո­նի վա­րիչ դա­սա­խօս Սի­մոն Փա­յասլ­եա­ն "][/caption] Այս շա­բա­թա­վեր­ջին, Պոս­թը­նի հա­մալ­սա­րա­նէն ներս. տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ  Սփիւռ­քի մա­սին նուիր­ուած հա­մա­գու­մա­րը, որուն ըն­թաց­քին պի­տի քննարկ­ուին...

ՀԻԼԸՐԻ ՔԼԻՆԹԸՆԻ ՀԵՏ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՅԵՏԱՁԳՈՒԱԾ

Սպիտակ Տան նախաձեռնութեամբ, Ա.Մ.Ն. Արտաքին Գործոց նախարար Հիլըրի Քլինթըն, հրաւէր մը յղած էր Միացեալ Կահանգներու մէջ գործող հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն, ունկնդրելու եւ լսելու համար ամերիկահայ գաղութին կարծիքն ու տեսակէտները, Հայաստան...
Social profiles