ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՏ. Ա. ՊՈՅՆԷՐԵԱՆԻ ՀԵՏ

Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Կեդրոնական Կոմիտէի յարանուանութիւններու հետ նախաձեռնած հանդիպումներու ծիրէն ներս, Շաբաթ, 30 յունուար 2010-ին, կեդրոնական կոմիտէէն ներկայացուցչութիւն մը հանդիպեցաւ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական միութեան ներկայացուցիչ՝ պատուելի Աւետիս Պոյնէրեանի...

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՍԻՐԵԼԻ ԵՐԷՑԿԻՆ ԱՐՓԻՆԷ ՇԻՐԻԳԵԱՆԻ.- ՓԵՏՐՈՒԱՐ 9, 1928 – ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1, 2009

[caption id="attachment_3249" align="alignright" width="229" caption="Երէցկին Արփինէ Շիրիգեան"][/caption] Կի­րա­կի, Նո­յեմ­բեր 1, 2009ին մահ­կա­նա­ցուն կնքեց շատ սի­րե­լի երէց­կին Ար­փի­նէ Շի­րիգ­եա­նը Մի­շի­կը­նի մէջ: Նո­յեմ­բեր 6ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ անոր պատ­շաճ յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւնը, որուն ներ­կայ էին Թե­միս...
Social profiles