Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ

Շ. Ժամ­կոչ­եան Տիթ­րոյթ Հ.Մ.Ը.Մ. Տիթ­րոյ­թի տա­րե­կան ճաշ­կե­րոյթ-պա­րա­հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Շա­բաթ Նո­յեմ­բեր 21, 2009ին, երե­կոյ­եան, շրջա­նի “Սիլ­վըր Կար­տըն” սրա­հէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ աւե­լի քան չորս հա­րիւր ան­դամ­նե­րու եւ հա­մա­կիր­նե­րու: Հրա­ւիր­եալ­նե­րու կար­գին էին...

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻ ՆՇՈՒՄ` ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ

Կի­րա­կի Յուն­ուար 24-ին, Պոս­թը­նի մօ­տա­կայ հա­յա­հոծ Ուա­թըր­թաուն շրջա­նի Հա­յաս­տան­եաց Առա­քե­լա­կան Սուրբ Յա­կոբ եկե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հրանդ Տին­քի սպա­նու­թեան եր­րորդ տա­րե­լի­ցին նուիր­ուած ձեռ­նարկ մը, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ “Հրանդ Տին­քի Բա­րե­կամ­ներ” հիմ­նար­կին...

Ի ԽՆԴԻՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՇՏԱՊ ՎԱՒԵՐԱՑՄԱՆ…

Յա­ռա­ջի­կայ քա­նի մը օրե­րուն, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թըն, պի­տի տե­սակ­ցի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու գծով աւե­լի մօ­տէն լսե­լու, ունկնդ­րե­լու եւ զա­նա­զան հար­ցեր ար­ծար­ծե­լու: Մինչ այդ, ար­դէն...

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ 13-ՐԴ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԸ

  Լու­սան­կարն­եր՝ Պետ­րոս Տէր Պետ­րոս­եանի Յուն­ուար ամս­ուան ըն­թաց­քին, Քա­րա­յիպ­եան­նե­րու շրջուն հայ գա­ղու­թը՝ Հայ­կա­կան Աւան­դա­կան 13-րդ նա­ւապ­տոյ­տը, այս տա­րի կը հաշ­ուէր հա­զար հա­րիւր բնա­կիչ: Ար­դա­րեւ, Յուն­ուար 16-էն 23, 2010-ին, աշ­խար­հի հինգ...
Social profiles