ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ԼՈՅՍ Ի ԼՈՒՍՈՅ…

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ Հայ եկե­ղեց­ւոյ ոս­կե­տառ շա­րակ­նո­ցը, ինք­նին գանձ մըն է մեր հո­գե­ւոր ու մշա­կու­թա­յին գրա­կա­նու­թեան մէջ ու իր մէջ կը պա­րու­նա­կէ այն­հա­ւատ­քը ամ­րապն­դող, ցո­լաց­նող ու ներ­բո­ղող գրու­թիւն­ներ: Հայ ժո­ղո­վուր­դը...

ԹՈՒՐՔ ՊԱՏՄԱԲԱՆ ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ` ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

[caption id="attachment_2981" align="alignleft" width="300" caption="Թաներ Աքչամ դասախօսութեան ընթացքին"][/caption] Թուրք մտա­ւո­րա­կան եւ Ուս­տը­րի հա­մալ­սա­րա­նի Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ամպի­ո­նի դա­սա­խօս Թա­ներ Աք­չամ, Յուն­ուար ամս­ուան առա­ջին օրե­րուն ժա­մա­նեց Լի­բա­նան, ուր պատ­մա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ...

ՀԱՅ ԿՆՈՋ ՏԱՐԻ

Յուն­ուար 10, 2010-ին, Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Սուրբ Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Տա­ճա­րին մէջ, յըն­թացս Սուրբ Պա­տա­րա­գի, Մայր խո­րա­նէն ըն­թերց­ուած Հայ­րա­պե­տա­կան հռչա­կագ­րով, 2010 թուա­կա­նը յայ­տա­րար­ուե­ցաւ «Հայ Կնոջ Տա­րի» մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն հա­մար:...

ՄԵԾՆ ԲՐԻՏԱՆԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ ՍԿՈՎՏԻԱՑԻ ԵՒ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԼԱՆՏԱՑԻ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՆ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Կալէսցի երեսփոխաններէն ետք, Մեծն Բրիտանիոյ խորհրդարանէն ներս, Սկովտիոյ եւ Հիւսիսային Իրլանտայի երեսփոխաններուն մեծամասնութիւնը պատշաճօրէն կը ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Հիւսիսային Իրլանտայի 18 խորհրդարանականներէն 11-ը ճանչցած են Հայոց ցեղասպանութիւնը: Նշենք թէ, մնացեալ...

ՀՐԱՒԻՐՈՒԱԾՆԵՐՆ ՈՒ …ԲԱՑԱԿԱՆԵՐԸ

Ստեղծ­ուած պատ­կե­րը յար եւ նման է, Ցիւ­րի­խի մէջ կա­տար­ուած ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու նա­խօր­եա­կին, ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի նա­խա­ձեռ­նած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն հա­յա­հոծ գա­ղութ­ներ, ունկնդ­րե­լու եւ լսե­լու հա­մար այս վեր­ջին­նե­րուն կար­ծիքն ու տե­սա­կէտ­նե­րը, Հա­յաս­տան –...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Յուն­ուա­ր 12, 2010-ին ՀՀ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը քննու­թեան առաւ հայ-թր­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի կար­գա­ւոր­ման ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րով Հա­յաս­տա­նի ստանձ­նած պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րի` ՀՀ սահ­մա­նադ­րու­թեա­նը հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թեան հար­ցը: Այս­պի­սով մեկ­նար­կեց մեր ազ­գա­յին պե­տա­կան շա­հե­րը վտան­գող ՀՀ սահ­մա­նադ­րու­թեամբ...

ՔԱՋԱԶԻ ՄՇՏԱՎԱՌ ԿԱՆԹԵՂԸ

Սեպտեմբեր 25-ին, Կոմիտասի անուան երաժշտութեան տան մէջ տեղի ունեցաւ      Քաջազունի Քեչեճեանի «Քաջազի մշտավառ կանթեղը» պատկերագիրքին  շնորհահանդէսը` Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան եւ Արուեստի հիմնարկի  նորաստեղծ Սփիւռքի բաժինի կողմէ լոյս տեսնող...

ՎԵՆԵՏԻԿԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՅ ԼԵԶՈՒԻ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԽՏԱՑԵԱԼ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԻՐ ՈՒՂԻՆ ԲԱԶՈՒՄ ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՎ…

Հայր Լեւոն Զէքիեան վարիչն է Վենետիկի Պետական համալսարանի հայոց լեզուի եւ գրականութեան ամպիոնին եւ կ՛ուսուցանէ հայ եկեղեցւոյ պատմութիւն եւ աստուածաբանութիւն` Վատիկանի արեւելագիտական հիմնարկին մէջ: Ան անդամ է Հայագիտական ուսումներու միջազգային...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ – ԹՈՒՐՔԻԱ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԸ ՆԿԱՏԷ

Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը, Յուն­ուար 12, 2010-ին քննար­կեց Հա­յաս­տան - Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն սահ­մա­նադ­րա­կա­նու­թեան հար­ցը, եւ յայ­տա­րա­րեց, թէ զոյգ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը սահ­մա­նադ­րա­կան են: Որո­շու­մը ըն­թեր­ցեց Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի նա­խա­գահ Գա­գիկ Յա­րու­թիւն­եան, որ նշեց, թէ...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒ ԸՆԹԱՑՔՈՎ

Հ. Ռափայէլ Վրդ. Անտոնեան [caption id="attachment_2933" align="alignleft" width="150" caption="Հ. Ռափայէլ Վրդ. Անտոնեան"][/caption] Հ. Ռափայէլ Վրդ. Անտոնեան, 1993-էն ի վեր հովիւն է Պելմոնթի (Մասաչուսէց) Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ: Նախապէս, տարիներ...
Social profiles