ՊՈԼԻՍ.- ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԸ

Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, Պոլ­սոյ մէջ զա­նա­զան ձեռ­նարկ­նե­րով նշուե­ցաւ, տեղ­ւոյն «Ակօս» թեր­թի խմբա­գիր Հրանդ Տին­քի սպա­նու­թեան եր­րորդ տա­րե­լի­ցը: Հա­ւա­քին մաս­նակ­ցե­ցան Հրանդ Տին­քի կո­ղա­կիցն ու զա­ւակ­նե­րը: Զա­նա­զան լե­զու­նե­րով պարզ­ուած վեր­տա­ռու­թիւն­նե­րուն վրայ կը կար­դաց­ուէ­ին նա­եւ...

1938-Ի ՏԵՐՍԻՄԻ ՔԻԶԻԼՊԱՇՆԵՐՈՒ ԵՒ ՀԱՅԵՐՈՒ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ՎԱ­ՀԱԳՆ ԳԱ­ՐԱ­ԳԱՇ­ԵԱՆ Օս­ման­եան Թուրք­իոյ իրա­ւա­յա­ջորդ հան­րա­պե­տա­կան կամ քե­մա­լա­կան Թուրք­իոյ կող­մէ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն դէմ իրա­գործ­ուած հա­ւա­քա­կան կո­տո­րած­նե­րուն, ջար­դե­րուն եւ ցե­ղա­յին սպանդ­նե­րուն մա­սին այ­սօր­ուան քա­ղա­քա­կիրթ աշ­խար­հը սա­կա­ւա­թիւ աղ­բիւր­նե­րէ տե­ղե­կու­թիւն­ներ ու­նի միայն: Փոքր...
Social profiles