ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԵՐԱԺԻՇՏ ՄԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԱԾ` ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ

Նո­յեմ­բեր 22-ին, Քէ­օլ­նի երաժշ­տա­կան բարձ­րա­գոյն դպրո­ցի ու­սա­նող, փո­ղա­հար (սաք­սո­ֆոն) Հայ­րա­պետ Առա­քել­եան Տիւ­սել­տոր­ֆի պա­լա­տին մէջ, պե­տա­կան նա­խա­րար Պեռնտ Նոյ­մա­նէն ստա­ցաւ հինգ հա­զար եու­րո­յի խրա­խու­սա­կան կրթա­թո­շակ մը, որ սահ­ման­ուած է Հիւ­սի­սա­յին Ռայն-...

ԹԻՖԼԻՍԻ ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԱՆՑԱՒ

Ոչ մէկ յի­շա­տա­կե­լի ար­ձա­գանգ եւ բո­ղոք: Նո­յեմ­բեր 19, 2009-ին Թիֆ­լի­սի Մուղ­նե­ցոց Սուրբ Գէ­որգ եկե­ղե­ցին ան­ցաւ պատ­մու­թեան: 1356-ին կա­ռուց­ուած այս սրբա­տե­ղին, տա­րի­նե­րէ ի վեր ան­գոր­ծա­ծե­լի վի­ճա­կի մէջ էր: Որոշ շրջան մը,...

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՎԵՐՋԻՆ ԳԻՐՔԻՆ ՄԱՍԻՆ, “ՍՓԻՒՌՔԸ Կ՛ԱՊՐԻ 1915 ՄԵԹՐ ԽՈՐՈՒԹԵԱՄԲ ՄՈՒԹ ՋՐՀՈՐԻ ՄԸ ՄԷՋ”

ՏԻԳ­ՐԱՆ ԵԿԱՒ­ԵԱՆ “Եր­կու մեր­ձա­ւոր ժո­ղո­վուրդ­ներ, եր­կու հե­ռա­ւոր դրա­ցի­ներ”: Ահա­ւա­սիկ թրքե­րէ­նով լոյս տես­նող փոր­ձագ­րու­թիւն մը` խո­րի­մաստ վեր­նա­գի­րով, որուն հե­ղի­նա­կը Հրանդ Տինքն է: Հե­տաքրք­րա­կան գիրք մը, որ հրա­տա­րակ­ուե­ցաւ “Ակօս”ի խմբա­գի­րին սպա­նու­թե­նէն տա­րի...

«ՏԱԹԵՒԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԼԻՈՎԻՆ Կ՛ԱՐԴԱՐԱՑՆԷ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ…» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ԵՊՍԿ.ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

[caption id="attachment_2877" align="aligncenter" width="460" caption="Ձախէն աջ` Արժ. Տէր Սարգիս Քհնյ. Ագթաւուգեան, Արժ. Տէր Անդրանիկ Աւագ Քհնյ. Պալճեան, Բարեջան Առաջնորդ Օշական Արք. Չօլոյեան, Գեր. Անուշաւան Եպիսկոպոս Դանիէլեան, Արժ. Տէր Խորէն Աւագ...
Social profiles