ԹՈՒՐՔ ՊԱՏՄԱԲԱՆ ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ` ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

[caption id="attachment_2981" align="alignleft" width="300" caption="Թաներ Աքչամ դասախօսութեան ընթացքին"][/caption] Թուրք մտա­ւո­րա­կան եւ Ուս­տը­րի հա­մալ­սա­րա­նի Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ամպի­ո­նի դա­սա­խօս Թա­ներ Աք­չամ, Յուն­ուար ամս­ուան առա­ջին օրե­րուն ժա­մա­նեց Լի­բա­նան, ուր պատ­մա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ...

ՀԱՅ ԿՆՈՋ ՏԱՐԻ

Յուն­ուար 10, 2010-ին, Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Սուրբ Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Տա­ճա­րին մէջ, յըն­թացս Սուրբ Պա­տա­րա­գի, Մայր խո­րա­նէն ըն­թերց­ուած Հայ­րա­պե­տա­կան հռչա­կագ­րով, 2010 թուա­կա­նը յայ­տա­րար­ուե­ցաւ «Հայ Կնոջ Տա­րի» մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն հա­մար:...
Social profiles